New Knowledge

SELECTIVITAT LOGSE I CONVALIDABLES (SEMI-PRESENCIAL)

New Knowledge

Curs
Semi-presencial
3 Mesos
  • Barcelona
300 €

Descripció


Les proves d'accés a la universitat són un repte per a totes les persones que la presentessin.  A Espanya existeixen diverses modalitats de proves, una dirigida als estudiants de segon any de batxillerat i batxillers. En aquesta prova l'alumne pot combinar les seves preferències acadèmiques, depenent de l'àrea a desenvolupar i seleccionar les assignatures que millor s'adaptin als seus coneixements, no obstant això té assignatures obligatòries que ha de dominar, per aconseguir l'èxit en la prova.

L'altra modalitat de prova està dirigida a les persones majors de 25 anys, i estudiants estrangers. La forma d'avaluació d'aquestes proves és semblada a la primera, no obstant això les vies d'accés es divideixen en dos blocs; àrea científic - tècnica i àrea humanística - social, a diferència del primer que es divideixen en sis blocs, científic - tècnica, tècnica, ciències de la salut, humanitats, ciències socials i art.El curs s'organitzarà en dos bloc

1.- Acadèmic:


Preparació de les assignatures seleccionades per l'estudiant, presentació i correción de simulacres de cada assignatura i presentació i correción de simulacres generals.

2.- Vocacional, institucional i aptitudinal.:

-Control de l'estrès i temps: S'apliquen test als alumnes per controlar la fatiga i es controlen els temps de resolució de prova. També observem cuales són els punts febles de l'alumne i tractem de millorar-los, amb una orientació pedagògica encertada.

-Tècniques d'aprenentatge (mnemotècnia)

-Orientació vocacional: apliquem test vocacionals que posteriorment contrastem amb l'historial acadèmic i l'entrevista personal de l'alumne, per orientar-ho en la selecció de la carrera que determinarà el seu futur professional.

-Orientació institucional (oferta acadèmica a les diferents universitats d'Espanya i pensum d'estudis de la carrera a estudiar)

-Orientació del futur laboral de la carrera seleccionadaLa nostra meta és l'excel·lència  i  el nostre principal objectiu és garantir a l'alumne no solament una preparació acadèmica, sinó també una orientació vocacional que li permeti tenir més claredat en el que serà el seu futur immediat.

 Veure més

Temari del curs

El temari s'organitza en funció de les proves i les opcions que l'alumne esculli:

La prova comuna consta de quatre exercicis:

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
Prova específica
La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l'opció d'accés escollida.

S'estructura en cinc opcions:

Cientifico-tecnològica
Ciències de la salut
Humanitats
Ciències socials
Arts
El candidat ha d'escojer una de les cinc opcions. La prova específica consta de tres exercicis corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés escollida. S'estableixen una o dues matèries obligatòries segons l'opció escollida, i els candidats han d'escollir una o dues matèries optatives, fins a completar les tres matèries de les quals ha d'examinar-se.

En funció de l'opció escollida, el candidat té preferència per accedir als estudis universitaris vinculats amb l'opció, segons es relaciona a continuació:

Científic- técnológica:

assignatures obligatòries: Físiques i matemàtiques.

Optatives a escollir Biologia, dibuix tècnic, física, matemàtiques i química

 

Ciències de la salut:

assignatures obligatòries: Biologia i química.

Optatives a escollir Biologia, dibuix tècnic, física, matemàtiques i química

 

Humanitats:

assignatures obligatòries: Filosofia.

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials

Ciències Socials:

Assignatures obligatòries: Història contemporània

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials

Art:

assignatures obligatòries: Història de l'art

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials


El candidat que esculli l'opció d'Humanitats, de Ciències socials o d'Arts, si escull com a matèries optatives la matèria obligatòria d'una de les altres dues opcions, el candidat s'haurà examinat de més d'una opció. Per tant, té preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats amb les dues o tres opcions.

Veure més

Destinataris

1.- Estudiants de segon any de batxillerat o batxillers que vulguin ingressar a les  universitats públiques d'Espanya.

2.- Estudiants amb estudis a l'estranger.

Durada

tres mesos

Promocions

Matricula 150 euros i tres mensualitats de 100 euros

1.- 15% de descompte sobre el preu total si es matriculen a través d'educaweb.

2.- Beca d'excel·lència: Es descompta un 50% sobre el preu total del curs, inclosa els descomptes, si l'alumne obté un puntaje de 90 punts sobre 100 en els nostres simulacres.

3.- Si l'alumne obté un puntaje superior als 80 punts en els nostres simulacres i reprova la prova real, se li retorna els diners, exceptuant la inscripció.

Preu

300 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

SELECTIVITAT LOGSE I CONVALIDABLES (SEMI-PRESENCIAL)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

SELECTIVITAT LOGSE I CONVALIDABLES (SEMI-PRESENCIAL)