ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Curs de Sènior Management Program in Digital Business

ESIC, BUSINESS&MARKETING SCHOOL (Barcelona)

Curs
Presencial
48 Hores
  • Barcelona
3.000 €

Descripció

Impulsa la Digitalització de la teva companyia.

Els màxims responsables de la gestió d'empreses han d'estar al dia dels reptes i oportunitats de la nova economia digital. A les seves mans està el futur de la seva companyia i, per això, han d'estar segurs que prenen les decisions estratègiques correctes.

El SMPDB és una gran oportunitat per entendre i aprofitar les noves disciplines digitals. Un programa intensiu, destinat a comprendre l'entorn digital actual i tots els processos implicats en ell, incidint en aquells aspectes i àrees més importants per impulsar la digitalització de l'empresa: màrqueting, finances, recursos humans, innovació, comerç electrònic, ...

Amb una metodologia d'aprenentatge basada en la pràctica, amb casos reals i liderada per experts digitals en actiu, el SMPDB és la millor opció per a liderar amb èxit la digitalització de la teva companyia.


Veure més

Temari del curs

1.- Ecosistema de l'economia digital:
Sessió d'introducció als elements fonamentals de l'ecosistema digital, les seves magnituds principals, tendències i aspectes de model, cadena de valor i condicionants legals.

2.- Direcció de màrqueting digital:
Sessions dedicades a la planificació i desenvolupament dels instruments i elements fonamentals que ha d'incloure un Pla de Màrqueting en l'àmbit digital, amb especial atenció a l'estratègia en cercadors, formats de contacte directe, ús de dispositius i la omnicanalidad en el desenvolupament d'accions de màrqueting.

3.- Gestió de la relació de clients en entorns digitals:
El cicle de vida del client en l'entorn digital, les estratègies de fidelització, retenció i de CRM en l'àmbit de les vendes, social mitjana i customer journey.

4.- Social Media Management:
La sessió se centra en el desenvolupament de l'activitat en entorns socials de l'organització. Utilització i segmentació dels canals de comunicació i interacció i definició de les regles, característiques aplicades al management.

5.- Comerç Electrònic:
Sessió centrada en el coneixement dels elements centrals a considerar en la implantació d'una estructura i operació de comerç electrònic a l'empresa. Criteris, variables i elements a considerar des de la perspectiva electrònica i analògica.

6.- Comunicació corporativa, reputació i influència digital:
La fortalesa de les companyies depèn en bona mesura del seu posicionament de reputació i de la seva capacitat d'influència, sent la seva principal eina la comunicació corporativa. L'entorn digital presenta tant riscos com oportunitats per a la construcció del posicionament, la comunicació i la gestió de crisi. Entendre les tendències en comunicació digital i la gestió de la influència avui és clau per a qualsevol negoci.

7.- Direcció i gestió del talent en entorns digitals:
Una sessió dedicada als nous perfils en l'àmbit digital i les noves fórmules de relació professional en els RRHH 2.0.

8.- Finances en l'entorn digital:
Els canvis en l'estructura de CAPEX i OPEX, i els nous instruments financers creats per al desenvolupament d'iniciatives i operacions digitals, són els protagonistes d'una sessió centrada en la gestió financera de projectes i empreses a Internet.

9.- Direcció d'operacions i projectes en entorns digitals:
Les eines de gestió de projectes aplicades a dinàmiques de llançament i gestió digital. KPI's, gestió del temps i gestió contínua són els elements centrals d'aquesta sessió.

10.- Emprenedoria i intra-emprenedoria:
El desenvolupament d'iniciatives des de la companyia o com a projectes independents i digitals en la seva gènesi, són els eixos d'una sessió centrada en aspectes com la gestió d'innovació, el desenvolupament de canvas i llegeixin start up process, així com les fórmules econòmiques de finançament.

11.- Innovació i transformació:
La palanca digital permet desenvolupar noves fórmules, productes, serveis i iniciatives que conviuen o desenvolupen oportunitats per transformar models tradicionals i qüestionar la manera tradicional d'acostar-se al mercat. Aquesta sessió converteix el pensament lateral i la innovació en el centre de les organitzacions 2.0.
Veure més

Destinataris


  • Directors generals, CEO's i Presidents de companyies mitjanes i analògiques, als quals el programa els proporcionarà els coneixements i habilitats per establir un criteri en la presa de decisions generals i estratègiques en entorns de treball digital.

  • Alts directius d'empreses mitjanes i grans, responsables d'unitats de negoci o àrees funcionals amb pes específic en el comitè de direcció.

  • Directius d'àrees funcionals, que pel seu sector o àrea no treballen o no han treballat habitualment aquest camp, però que són conscients que és una de les àrees de millora que els permetrà incorporar-se a l'alta direcció més ràpidament.

  • Membres de Consells d'Administració, consellers professionals, consellers independents, ... que volen aconseguir coneixements en un camp crític i que adquireix una gran rellevància en la gestió d'un gran nombre de companyies.

  • Ex directors generals, expresident CEO's, ... els permetrà adquirir coneixements sobre una àrea crítica en la gestió d'empreses en l'actualitat, i els permetrà reciclar-se en àmbits i àrees desconegudes per a ells i incrementar el seu reciclatge i ocupabilitat.Veure més

Prova d'accés

Per poder accedir al programa caldrà realitzar una entrevista personal de selecció.

Metodologia

SESSIONS DE FORMACIÓ PRESENCIAL: En aquestes sessions un destacat expert de cada matèria anirà destil·lant, treballant i fent reflexionar als participants sobre els coneixements més rellevants i estratègics de la realitat de la direcció, gestió, organització, innovació i transformació d'una companyia. aULA vIRTUAL: Durant el programa els assistents tindran accés a l'aula virtual a través del qual podran accedir a recursos de suport (documentació, notes tècniques, bibliografia, ...), participaran en fòrums creats pel director del programa i pels professors participants , compartiran dubtes i reflexions.
PRE-WORKS: Abans de cada sessió presencial els professors compartiran amb els assistents un encàrrec / document per a la seva lectura i / o realització, per tal de ser debatut i treball durant el desenvolupament de cada sessió.
DOCUMENTACIÓ d'ESTUDI: Cada mòdul tindrà el seu e-book associat amb documentació desenvolupada de les matèries vistes en el mòdul.
NETWORKING

Horari/Torn

Dijous de 16.00 a 20.00 h.

Durada

Inici: 03/05/2018.
Final: Juliol 2018.

Objetius


  • r la innovació i transformació de la companyia gràcies a les disciplines digitals.Promocions

Consulta les ajudes a la formació.

 

Preu

3.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Sènior Management Program in Digital Business

Curs de Sènior Management Program in Digital Business