Curs de Sènior Management Program in Digital Business

Curs
Presencial
3 mesos
3550 €

Descripció

Els màxims responsables de la gestió d'empreses han d'estar al dia dels reptes i oportunitats de la nova economia digital. A les seves mans està el futur de la seva companyia i, per això, han d'estar segurs que prenen les decisions estratègiques correctes.
El SMPDB és una gran oportunitat per entendre i aprofitar les noves disciplines digitals. Un programa intensiu, destinat a comprendre l'entorn digital actual i tots els processos implicats en ell, incidint en aquells aspectes i àrees més importants per impulsar la digitalització de l'empresa: màrqueting, finances, recursos humans, innovació, comerç electrònic, ...
Amb una metodologia d'aprenentatge basada en la pràctica, amb casos reals i liderada per experts digitals en actiu, el SMPDB és la millor opció per liderar amb èxit la digitalització de la teva companyia.

Temari

Ecosistema de l'economia digital:
Introducció als elements fonamentals de l'ecosistema digital, les seves magnituds principals, tendències i aspectes de model, cadena de valor i condicionants legals.
• L'ecosistema digital.
• El client digital.
• Models de negoci digital.
• Estratègia i innovació digital.
• Cadena de valor digital, visió global.

Direcció de màrqueting digital:
Planificació i desenvolupament dels instruments i elements fonamentals que ha d'incloure un pla de màrqueting en l'àmbit digital amb especial atenció a l'estratègia en cercadors, formats de contacte directe, ús de dispositius i la omnicanalidad en el desenvolupament d'accions de màrqueting.
• Disseny i creació d'un pla de màrqueting digital.
• Web màrqueting, usabilitat i analítica.
• motor de cerca Optimization (SEO): com optimitzar el posicionament de la teva web en cercadors de manera natural.
• Com planificar i optimitzar campanyes SEM.
• e-mail màrqueting i affiliate marketing.
• Display advertising i suports interactius.
• La integració de les xarxes socials en el nostre pla de mitjans digital.
• Mobile & proximity màrqueting.
• Internet TV i televisió interactiva.
• Integració de continguts multiplataforma: TV, internet i mòbil.
• Campanyes multiplataforma, multisegment, multipersonalización.
• Publicitat en televisió digital: les capacitats i oportunitats de la televisió interactiva.

Noves tecnologies que impacten en el negoci:
Conèixer i entendre les tecnologies i tendències emergents que estan impactant en tots els sectors de l'economia de forma disruptiva. S'exposaran quines són les claus per a la implantació en l'empresa, així com els casos d'ús més rellevants de cada tecnologia o tendència.
• Economia de plataformes: models col·laboratius, on demand, de producte a servei.
• Big data, machine learning, intel·ligència artificial. Cas dels brossa.
• RA / RV / RI & wearable tech & wireless connectivity.
• Blockchain evolució del fintech al storytech.
• Internet de les coses i indústria 4.0.

Gestió de la relació de clients en entorns digitals:
El cicle de vida del client en l'entorn digital, les estratègies de fidelització, retenció i de CRM en l'àmbit de les vendes, social mitjana i customer journey.
• Anàlisi i planificació d'una estratègia de gestió de la relació amb el client.
• Com crear i explotar una base de dades de màrqueting de qualitat.
• Generar i qualificar leads en màrqueting digital.
• Estratègies de fidelització i vinculació a través d'Internet.
• Automatització en la gestió i seguiment de processos en força de vendes i punt de venda.
• La gestió d'interaccions amb el client a través de xarxes socials.
• La implementació, mesurament i optimització de l'estratègia CRM / CEM.
• Anàlisi de la rendibilitat (ROI) en un pla de màrqueting digital.

Social media management:
Desenvolupament de l'activitat en entorns socials de l'organització. Utilització i segmentació dels canals de comunicació i interacció i definició de les regles, característiques aplicades al management.
• Social media strategy: la integració de les principals xarxes socials en objectius i estratègies de negoci.
• Centrant l'objectiu: quan es realitza un projecte de màrqueting en xarxes i mitjans socials?
• Beneficis concrets: abast d'objectius, control i mesurament de resultats.
• Xarxes socials d'oci i professionals.
• Mitjans socials: parlem de blocs. Sindicació de contingut i podcasts.

La direcció i gestió del talent en l'economia digital:
Els nous perfils en l'àmbit digital i les noves fórmules de relació professional en els RH 2.0.
• Entenent l'ecosistema digital.
• Tecnologies disruptives que han canviat models de negoci, de direcció i de gestió.
• Les palanques fonamentals de la transformació digital.
• L'efecte de la innovació i velocitat de canvi en la gestió del talent.
• La gestió del talent com a part del roadmap de la transformació digital.
• El nou concepte de jornada laboral.
• Aspectes legals fonamentals.

Comerç electrònic:
Coneixement dels elements centrals a considerar en la implantació d'una estructura i operació de comerç electrònic a l'empresa. Criteris, variables i elements a considerar des de la perspectiva electrònica i analògica.
• Com planificar i desenvolupar un pla estratègic de comerç electrònic.
• Les claus per a la construcció d'una web d'èxit en comerç electrònic.
• Com aconseguir i incrementar les vendes de clients en comerç electrònic.
• Mitjans de pagament online.
• Internacionalització.
• La involucració i integració de l'organització comercial i els punts de venda en el comerç electrònic.
• Anàlisi financer en comerç electrònic.


Finances en l'entorn digital:
Els canvis en l'estructura de CAPEX i OPEX i els nous instruments financers creats per al desenvolupament d'iniciatives i operacions digitals, són els protagonistes d'una sessió centrada en la gestió financera de projectes i empreses a Internet.
• Fonaments financers en empreses digitals.
• Entenent el CAPEX i l'OPEX d'un model de negoci digital. Costos, marges, intensitat financera vs capital humà.
• Gestió financera des del punt de vista de la gestió de compres.
• Gestió financera des de l'òptica de les vendes.
• Gestió financera en l'impacte del CAPEX en IT.

Procés d'innovació i transformació digital:
La palanca digital permet desenvolupar noves fórmules, productes, serveis i iniciatives que conviuen o desenvolupen oportunitats per transformar models tradicionals i qüestionar la manera tradicional d'acostar-se al mercat. Aquesta sessió converteix el pensament lateral i la innovació en el centre de les organitzacions 2.0.
• Aspectes clau de la innovació:
• Què entenem per innovació?
• Com recórrer el camí de la invenció (creativitat) a la innovació?
• La importància del prototip.
• Idees bàsiques de la transformació digital:
• Què és la transformació digital?
• Nivells de maduresa digital.
• Cicle per dur a terme un projecte de transformació.
• Innovació en models de negoci:
• Món operacional vs món d'innovació.
• Què és un model de negoci?
• Aplicant la creativitat a la innovació en models de negoci.

Gestió d'operacions en entorns digitals:
Les eines de gestió de projectes aplicades a dinàmiques de llançament i gestió digital. KPI's, gestió del temps i gestió contínua són els elements centrals d'aquesta sessió.
• Introducció a les metodologies de gestió digital. Eines metodològiques.
• Principals metodologies dels principals actors digitals del mercat.
• Recorregut de les metodologies a través de casos pràctics.
• La identificació d'oportunitats digitals en la cadena de valor.
• El disseny de les solucions digitals en els processos, sistemes i organitzacions.
• El pla d'accions i gestió de palanques en digitalització de companyies.
• Models de gestió contínua (comunitats corporatives; beta constant, intranet social).

Emprenedoria i intra-emprenedoria:
El desenvolupament d'iniciatives des de la companyia o com a projectes independents i digitals en la seva gènesi, són els eixos d'una sessió centrada en aspectes com la gestió d'innovació, el desenvolupament de canvas i llegeixin start up process, així com les fórmules econòmiques de finançament.
• Com emprendre el teu propi negoci digital.
• Com incorporar l'emprenedoria dins d'una companyia.
• Com elaborar un business plan digital.
• Com presentar un business plan.
• Valoració de la companyia. Diferents tipus de capital: start-ups (capital llavor), transformació (capital de creixement) i consolidació.
• Tipus de capital i finançament.
• Aspectes administratius i legals.
* Claustre i programa subjectes a possibles modificacions.

Destinataris

Directius amb més de 15 anys d'experiència i responsabilitat en l'estratègia de les seves empreses.
Directors Generals, CEO's i Presidents de companyies mitjanes i analògiques.
Directius d'empreses mitjanes i grans, responsables d'unitats de negoci o àrees funcionals amb pes en l'estratègia empresarial.
Directius d'àrees funcionals, que vulguin especialitzar-se en el món digital per accedir a l'alta direcció més ràpidament.
Membres de Consells d'Administració, consellers professionals, consellers independents ... que vulguin formar-se en un camp crític per a moltes companyies.
Ex directors generals, ex CEO's ... que vulguin reciclar-se i millorar la seva ocupabilitat.

Metodologia

Aula Virtual: Plataforma online per comunicar-se amb professors i companys, accedir a documentació i recursos (vídeos, e-books, bibliografia, links, etc.), i reunir-se de manera virtual gràcies a la nostra eina web conference. Workshops de capacitació: A cada sessió un expert compartirà amb els assistents els coneixements més rellevants i estratègics de la realitat de la direcció, gestió, organització, innovació i transformació d'una companyia. Pre-works: Abans de cada sessió presencial els professors compartiran amb els assistents un cas / document per a la seva lectura i / o realització, per tal de ser debatut i analitzat durant el desenvolupament de la sessió. Documentació d'estudi: Cada mòdul tindrà els seus propis llibres electrònics a disposició de l'assistent, amb documentació detallada sobre les diferents matèries plantejades durant el mateix. Networking: Se celebraran afterworks amb professors i companys dissenyats per reforçar el networking i intercanviar inquietuds.

Durada

Inici: Novembre 2022.

Objectius

Obtenir coneixements fonamentals de l'economia digital i el seu impacte en la direcció, gestió, transformació i innovació d'una companyia.
Assimilar els coneixements digitals fonamentals per a familiaritzar-se amb ells: terminologia, conceptes bàsics, tecnologies, canals i aplicacions en les seves diferents vessants de la companyia.
Adquirir el criteri suficient per poder jutjar propostes d'iniciatives i desenvolupaments digitals procedents de les persones del seu equip.
Entendre les implicacions i oportunitats que les disciplines digitals poden tenir en la cultura, gestió i organització de la seva companyia.
Impulsar la innovació, transformació i emprenedoria de la companyia incorporant les disciplines digitals i tècniques d'emprenedoria.

Promocions


 
Curs de Sènior Management Program in Digital Business
ESIC, Business & Marketing School
Campus i seus: ESIC, Business & Marketing School
ISM-ESIC Campus Barcelona
Santalo, 36-38 Edif. "Las Américas" 08021 Barcelona
Cursos més populars
X