Institut Català de Tecnologia

Sistemes avançats per a la gestió de magatzems

Institut Català de Tecnologia

Descripció

La gestió de magatzems constitueix un important percentatge de la inversió destinada a la logística.L'emmagatzematge es considera una activitat necessària per evitar que qualsevol fluctuació en alguna fase del procés alteri la regularitat del ritme de la producció, a més de neutralitzar els desequilibris que es puguin produir entre aprovisionaments i producció, o entre aquesta i el consumo.Las noves tendències en els processos de fabricació han implicat una progressiva necessitat de fer una correcta planificació dels magatzems i considerar els factors condicionants del seu disseny com a aspectes molt importants per disminuir els costos associats a la manipulació i emmagatzematge dels materials.El propòsit d'aquest curs és analitzar els diferents aspectes que intervenen en el disseny d'un magatzem i avaluar les tècniques de gestió que cal tenir en compte per aconseguir un resultat eficient a partir de l'anàlisi de la rendibilitat en les inversions i les ràtios de control del funcionament.
Veure més

Temari del curs

El concepte de la logística i la seva evolució a través del temps  
1.Breu història del desenvolupament de la logística  
2.Causes de l'aparició del nou concepte de la logística integral  
3.L'objectiu de la logística integral  

Organització de la producció  
1.Introducció  
2.Anàlisi general de la distribució física  
3.Ubicació de magatzems  
4.Pla de transports  
5.Pla de manipulació  

Instrument d'anàlisi de l'eficàcia de la gestió de compres  
1.Introducció  
2.Funcions d'un magatzem  
3.Tipus de magatzems  

Unitats de càrrega  
1.Introducció  
2.Primer nivell: manipulació  
3.Segon nivell: manutenció  
4.Tercer nivell: transport  

Les estructures d'emmagatzematge  
1.Introducció  
2.Prestatgeries per a càrregues lleugeres  
3.Prestatgeries per a càrregues pesades  

Mitjans per al maneig de materials  
1.Introducció  
2.Mitjans de càrregues suspeses  
3.Mitjans per a la manipulació de paletes  

Disseny de manipulació de materials  
1.Introducció  
2.Mitjans per a la Manipulació  
3.Ubicació de magatzems  

La preparació de les comandes  
1.Introducció  
2.El flux de materials  
3.El flux de la informació  
4.L'organització de la recollida i l'abastament  

Control d'existències  
1.Introducció  
2.L'inventari: recompte físic i valoració  

Sistemes d'identificació de materials  
1.Introducció  
2.Principis en què es basen els codis de barres  
3.Simbologies de codis de barres més utilitzades  
4.Impressió dels codis de barres  
5.Lectors de codis de barres  

Disseny de magatzems  
1.Introducció  
2.Mida del magatzem  
3.Configuració del magatzem  
4.Punts a tenir en compte en l'estudi d'un layout  
5.Fases d'un estudi de layout.El projecte  

Ràtios de control  
1.Les ràtios de la gestió del magatzem  
2.Selecció d'algunes ràtios pràctiques de la gestió de magatzem  
3.Pautes per a una selecció de ràtios
Veure més

Destinataris

Professionals de la Logística amb responsabilitat en les àrees d'emmagatzematge i distribució.També està concebut per a persones que, tot i no tenir experiència, per la seva preparació teòrica puguin seguir el programa: llicenciats o diplomats, enginyers tècnics o superiors.  

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Sistemes avançats per a la gestió de magatzems

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Sistemes avançats per a la gestió de magatzems