Curs de SolidWorks

Curs
Presencial
60 hores
580 €

Descripció

Solidworks és un software CAD paramètric de disseny mecànic en 3D, amb una àmplia implantació a diferents sectors industrials que capacita l'usuari a modelar peces i acoblaments de forma organitzada. Un dels seus principals avantatges és la rapidesa d'ús i la capacitat de dissenyar sòlids i conjunts mecànics de gran complexitat, a més de permetre la realització de plànols amb vistes i acotacions associades al model. Permet dissenyar peces, ja sigui a nivell de creació, simplificació o reparació, així com acoblaments, xapes, motlles i superfície
 
La realització d'aquest curs també permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l'alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant les empreses.

Temari

1. Croquis i modelat de sòlids
• Introducció al croquitzat
• Operacions de modelat bàsic
• Patrons i escombrats   
• Reparacions de peces
• Configuracions
• Sòlids multi-cos, recobriments i escombrats complexos
 
2. Assemblatges
• Disseny d'assemblatges ascendents
• Com utilitzar els assemblatges
• Sub-assemblatges
 
3. Generació de plànols
• Creació de vistes
• Acotació i simbologia
• Creació de plantilles i formats de pàgina

Destinataris

Està orientat a professionals del món de l'enginyeria, especialment Enginyers Mecànics, Enginyers de Producte i Enginyers Industrials, enfocats al sector del disseny i fabricació de productes que vulguin obtenir coneixements de creació, producció i muntatge de peces i acoblaments.

Requisits

Coneixements bàsics d'informàtica i dibuix tècnic

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Properes convocatòries: A consultar.

Objectius

L'objectiu del curs és garantir l'aprenentatge del programa així com les tècniques de treball més habituals en les empreses mitjançant el desenvolupament de diferents casos pràctics.

Titulació obtinguda

Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs. Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Promocions

Descompte aplicable a estudiants en actiu i desocupats.
Preu amb descompte: 290 euros.

Avantatges del curs

Si tens matrícula vigent en la ETSEIB, aquest curs t'atorga 6 crèdits ECTS

Borsa de treball

Per a inscriure's a la Borsa de Treball s'ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

Els cursos són impartits per personal de la pròpia fundació, amb una àmplia experiència en l'ús dels programes, tant a nivell formatiu com en l'ús d'aquests en projectes d'enginyeria.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona
Curs de SolidWorks
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Cursos més populars
X