Curs de Storyboard. Eines per a presentar un projecte de manera visual

Descripció

El vídeo ha guanyat un gran protagonisme en les xarxes socials i en la difusió de continguts a través dels canals nous i cada vegada més extensible a la resta de disciplines relacionades amb la imatge. Molts projectes es presenten o es valoren a través d'un suport visual i l'storyboard (guió gràfic) és una eina bàsica molt utilitzada.
La idea d'aquesta càpsula és treballar un storyboard amb sentit i intenció i utilitzant al màxim els recursos del llenguatge audiovisual. L'storyboard ens permet visualitzar el nostre projecte des de perspectives diferents i ens serveix tant de suport en una presentació com de pas previ a la realització d'un vídeo.
 

Temari

1. Visualització (4 hores)

Visualització o recerca de referències visuals dels diferents projectes que aportin els alumnes. Elaboració conjunta d'un moodboard. Narrativa visual necessària per a la presentació d'un vídeo. Visionat de diferents documents de treball professionals de projectes publicitaris per a diferents marques.

2. Elaboració de l'storyboard (4 hores)

Visionat de tipus d'enquadrament, perspectiva i elecció de formats de visualització. Elaboració d'un storyboard a manera de croquis o sketch apte per a l'explicació d'una idea o posterior filmació d'un vídeo.

3. Elaboració de l'storyboard 2 (4 hores)

Exercici de correcció i síntesi de l'storyboard. Elecció del look de l'storyboard (paleta de colors). Presentació de l'storyboard a classe reforçant els punts d'interès i els valors diferencials del projecte.

Destinataris

Alumnes de qualsevol disciplina interessats en mostrar de manera visual els seus projectes a través d'un storyboard per a presentecions o com a pas previ a un vídeo-presentació de projecte.

Requisits

Material necessari

Ordinadors portàtils, material adequat per elaborar l'storyboard (regle, llapis, goma i llapis o retoladors de colors).
 
Requisits

L'alumne ha de portar informació sobre el projecte que vulgui presentar.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Dimarts 23/05/2017, dijous 25/05/2017 i divendres 26/05/2017

Objectius

  • Aprendre a visualitzar un projecte i plasmar-lo amb l'elaboració d'un storyboard.
  • Treballar un moodboard de referències visuals que continguin conceptualment el projecte.
  • Aprendre a estructurar i comunicar sintèticament a través d'imatges.
  • Indagar sobre la capacitat de la narrativa visual, no només mostrar imatges sinó també una història o situar el projecte dins d'una història.
  • Treballar en format Taller una presentació visual amb cada alumne.
  • Participar activament en tots els projectes per reforçar el treball en equip.
  • Prendre consciència del suport, format i canal on es visualitzarà el nostre projecte i fer adaptacions per adequar-lo.

Promocions

Matriculats a Màsters i Postgraus (MiP): 85 € els dos primers cursos. El tercer curs i posteriors tindran un preu de 75 €. | No matriculats a MiP: 195 € cada curs (Alumni Bold: 15 % de descompte).

Professorat

NACHO GÓMEZ

Horari

De 10 h a 14.15 h
Curs de Storyboard. Eines per a presentar un projecte de manera visual
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Campus i seus: Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
La Rambla 30-32 08002 Barcelona
Cursos més populars
X