Subtitulació per traductors en cine i televisió d'Anglés a español

Curs
On-line
56 hores
220 €

Descripció

La creixent necessitat de les empreses , productores de cinema i televisió i agències de publicitat de crear continguts audiovisuals per al mercat actual , en què el vídeo és un referent indiscutible , ens porta l'oportunitat d'especialitzar com a traductors audiovisuals dins del camp de la subtitulació de pel · lícules , documentals , vídeos corporatius , productes d'aprenentatge en línia , etc . Si t'agrada aquesta àrea de la traducció audiovisual , aquest és el teu curs .

Aquest curs pretén ser una introducció a aquesta modalitat de traducció , aportant les tècniques específiques per a la confecció i traducció de subtítols amb exemples reals , amb la llibertat que ofereix la modalitat online quant a flexibilitat horària i comoditat per a l'alumne .

Dirigit a estudiants de traducció i interpretació ja traductors que vulguin començar el seu camí com a traductors de subtítols i ampliar els seus coneixements i / o competències en en aquest sector de la traducció audiovisual.


Adquirir els coneixements teòrics que fonamenten la pràctica de la subtitulació.
Diferenciar la subtitulació d'altres modalitats de traducció.
Conèixer les tècniques i protocols a seguir en el procés de la subtitulació.
Adquirir estratègies específiques per fer front a l'adaptació d'elements culturals i altres referències problemàtiques a l'hora de traduir subtítols.
Adaptar la traducció a la longitud i durada de cada subtítol.
Aprendre a utilitzar Subtitle Workshop com a programari d'edició de subtítols.


Es imprescindible matricularse antes del día 25 del mes anterior al que quieres comenzar el curso.
Este es un curso con un ritmo intensivo de trabajo concentrado en un mes de duración.
Requisitos previos:

  • Tener formación específica en traducción, como estudios de traducción e interpretación, filología, etc.
  • Estar familiarizado con las TIC, básicamente con el uso de Internet, procesador de textos, correo electrónico, manejo de ficheros y directorios, etc.
  • No es necesario tener conocimientos sobre la materia en concreto, pero sí un dominio excelente del español como lengua materna y del inglés como lengua B.
Requisitos técnicos:
  • Un ordenador conectado a Internet.
  • Un navegador (por ejemplo Google Chrome, Internet Explorer, etc.).
  • Adobe Acrobat Reader.

Temari

programa:

UNITAT 1. - Introducció a la subtitulació

1.1 El text audiovisual. Característiques.
1.2 Traducció vs. Traducció audiovisual. Tipologia i particularitats.
1.3 Subtitulació vs. Doblatge. Preferències.
1.4 El llenguatge audiovisual

UNITAT 2. - La subtitulació

2.1 Definició i funció. Avantatges i inconvenients.
2.2 Fases de la subtitulació.
2.3 Particularitats i característiques.
2.4 Convencions ortotipogràfiques.

UNITAT 3. - Identificació i resolució de problemes en subtitulació

3.1 Adaptació d'elements culturals.
3.2 Problemes lingüístics: jocs de paraules, acudits, unitats de mesura, noms propis, refranys, convivència de dues o més llengües, etc.
3.3 Norma estàndard, dialectes i registres.
UNITAT 4. - Programari de subtitulació

4.1 Recursos del traductor audiovisual.
4.2 Programari de subtitulació. Subtitle Workshop.

Durada

un mes
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Cursos més populars
X