Superar el miedo escénico. Presentaciones eficaces y convincentes para directivos

Descripció

Com puc millorar les meves presentacions en públic ?.
Que he de fer per superar els nervis i transmetre seguretat ?.
Com va superar les meves debilitats en comunicació personal ?.
Com puc ser més convincent ?.
 • Dotar als alumnes de les tècniques de l'oratòria per a dominar qualsevol situació de comunicació professional
 • Comunicar amb seguretat i credibilitat davant de tot tipus de públic: clients, empleats, col·legues, directius o alumnes
 • La comunicació verbal i no verbal com a element de persuasió i seducció de les audiències
 • Saber com comunicar-se motivant amb els equips de treball
 • Desenvolupament de les habilitats socials mitjançant la comunicació personal
 • Dominar les eines de comunicació interpersonal per a les relacions

Temari

Mòdul 1. Gestió de la por i l'ansietat social
 • Com causar una bona primera impressió. Acte-conèixer-se per treure el màxim profit del primer impacte comunicatiu.
 • L'acte-presentació i anàlisi d'altres oradors.
 • Identificació d'estats emocionals propis: pensaments ansiògens i creences com a desencadenants d'emocions positives i/o negatives.
 • Els "tres cervells", i la seva implicació en la conducta.
 • Autoanàlisi: sense por què som capaços de fer?
 • "Alfabet emocional".
 • Identificació, autoavaluació i regulació de les percepcions.
 • Pretensió "vs" percepció: sistemes de comunicació interpersonal en base a l'empatia.
 • L'actitud com a clau del nostre valor professional.
 • Actituds evitatives i expositives.
 • "Visualització" de situacions d'èxit.
Formador del mòdul 1: Miquel Pérez
Psicòleg Clínic, especialitzat en psicologia d'empreses i organitzacions. És expert en habilitats socials i de comunicació emocional, habilitats directives i organització empresarial. És formador en habilitats de comunicació personal, directives i emocionals, així com en entrenaments personalitzats.
 
Mòdul 2. Comunicació oral i expressió corporal
 • Presa de consciència sobre les tensions físiques i emocionals de la nostra veu.
 • Control dels nervis i superació del pànic escènic: la relaxació, la col·locació del cos i la respiració.
 • Respiració diafragmàtica.
 • Elements expressius de la veu: ritme, volum, entonació i accentuació del discurs.
 • Pauses i silencis.
 • Tècnica vocal: recursos per millorar l'articulació i ampliar la vocalització.
 • Consciència corporal i desbloquejo físic.
 • Tècniques de deshinibició per treballar l'autocontrol i el domini de la situació.
 • Jocs expressius per guanyar autoconfiança, generar empatia i millorar la interacció amb el públic.
 • Ampliar l'expressivitat gestual i facial.
 • Tècniques d'improvisació i role-play.
 • Definir la personalitat de cada orador.
Formadora del mòdul 2: Rosa Vila
Llicenciada en Art Dramàtic pel l'Institut del Teatre de Barcelona (1985). Amb una llarga trajectòria al món de la docència i la interpretació. Professora d'Oratòria per a particulars i empreses i actriu de cinema, teatre i televisió. Especialitzada en veu i dicció. Conductora de casos (role player) per a empreses i col·lectius.
 
Mòdul 3. La presentació d'èxit. Eines i recursos per a un discurs eficaç 
 • El llenguatge verbal: claredat, correcció i precisió en el contingut.
 • El llenguatge no verbal: proxèmia, posició del cos, gesticulació, expressió facial, contacte visual amb el públic, actitud.
 • Factors a tenir en compte en la preparació d'una intervenció.
 • Recursos de suport a la memòria.
 • La relació amb el públic: captar l'atenció, motivar, respondre preguntes.
 • Què dir? Com dir-ho? Ordre, lògica de l'argumentació, interacció amb recursos de suport (projeccions, presentacions en Power-Point...).
 • Seduir i persuadir: guanyar-se a l'audiència.
La darrera sessió serà d'avaluació i hi participaràn els formadors Miquel Pérez i Lourdes López.

Formadora del mòdul 3: Lourdes López
Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching en l'entorn laboral. Experta en gestió de projectes de comunicació interna i externa a nivell internacional. Exerceix com a coach i és també formadora en lideratge, PNL, gestió d'equips, resolució de conflictes i habilitats de comunicació.

Destinataris

Professionals i directius que volen millorar les seves habilitats de comunicació, gestionar adequadament les seves relacions socials i treure'n el màxim profit de la pròpia imatge

Metodologia

Es combina l'exposició de coneixements amb l'experiència, l'anàlisi i la reflexió col?lectiva. Tots els continguts es veuen aplicats en pràctiques gravades, visionades i avaluades, on cada assistent pot valorar les seves habilitats de comunicació i corregir tendències i hàbits perjudicials. Grup de 8 assistents com a màxim.

Durada

4 setmanes.

Objectius

Superar la por escènica i conèixer les tècniques d'oratòria per obtenir els resultats desitjats en qualsevol intervenció o presentació en públic
Campus i seus: Verbal No Verbal
Verbal No Verbal
Plaça Moreu, 16 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Cursos més populars
X