UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs
On-line
9 Crèdits
720 €

Descripció

La UDIMA, en virtut de la seva autonomia universitària, crea el títol propi de Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local, dissenyat en conjunt amb el CEF.- Centre d'Estudis Financers. Es pretén donar un valor afegit a uns ensenyaments que a més de comptar amb una dilatada experiència i amb professionals de reconegut prestigi, tenen ara a més, el suport, la participació, l'assessorament i el reconeixement exprés de la UDIMA a través d'un títol universitari.

L'experiència del CEF a la formació de funcionaris:

Al CEF.- es preparen les proves d'accés a diferents cossos de funcionaris des de la seva fundació l'any 1977, sent líder per resultats en els cossos dels grups A1 i A2. Així mateix, prepara la promoció interna de diversos cossos i imparteix formació a mida per a administracions públiques estatals, autonòmiques i municipals.

Veure més

Temari del curs

Aquest programa formatiu està compost per tres mòduls formatius diferenciats, consta de 9 crèdits ECTS i una durada estimada de 9 mesos. L'estimació d'hores d'estudi és de 25h per 1 Crèdit ECTS.

Mòduls - Crèdits ECTS - Durada
Dret Administratiu i Contractació Administrativa març 3 mesos
6052Administración Local i Funció Pública març 3 mesos
6053Gestión Pressupostària i Tributària març 3 mesos
Veure més

Destinataris

Aquest curs no té cap requisit acadèmic d'accés i encara que el seu estudi no requereix uns coneixements previs específics, l'estudiant haurà de tenir en compte que el contingut d'algunes unitats didàctiques requerirà una major o menor dedicació a l'estudi, depenent de la seva formació acadèmica prèvia.

Fonamentalment està dirigit a:

• Al personal funcionari al servei de l'Administració Local interessat en actualitzar o aprofundir els seus coneixements en la matèria, amb vista a la seva promoció o millora professional.

• Personal interí o temporal al servei de l'Administració Local a l'espera de la superació de processos de selecció o consolidació d'ocupació.

• Titulats i estudiants universitaris que desitgin obtenir una especialització en la matèria o que es plantegin una futura preparació d'oposicions relacionades amb l'Administració local.

• Qualsevol interessat en adquirir una base completa i actualitzada sobre l'Administració Local espanyola.

Veure més

Metodologia

El present programa formatiu s'imparteix en la modalitat d'ensenyament a distància a través de l'Aula Virtual de UDIMA.

Per a l'obtenció del diploma acreditatiu dels estudiants han de superar totes les proves d'avaluació proposades durant el període acadèmic i superar un examen final presencial, per al que tindrà 2 convocatòries consecutives a la data d'inici del curs.

L'examen presencial es realitzés en cap de setmana.

Durada

Inici: A consultar.
Durada estimada de 9 mesos.

Preu

720 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material Didàctic:

Cada mòdul formatiu disposa d'un manual on figuren les unitats didàctiques objectiu d'estudi. Igualment es facilita l'accés al Codi de Règim Local, Ed CEF.-, obra que agrupa la legislació bàsica en matèria de règim local i Hisendes Locals, així com les normes generals de major aplicació en l'àmbit general del dret administratiu. S'accedeix a aquesta obra a través de l'enllaç a CefLegal que apareix a les Aules Virtuals.

La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats i estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual.

També es posarà a disposició dels estudiants bibliografia recomanada, no avaluable, la qual estarà disponible a l'aula en una base de dades elaborada per a tal efecte.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local