UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs
On-line
9 Crèdits
720 €

Descripció

La UDIMA, en virtut de la seva autonomia universitària, crea el títol propi de Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local, dissenyat en conjunt amb el CEF.- Centre d'Estudis Financers. Es pretén donar un valor afegit a uns ensenyaments que a més de comptar amb una dilatada experiència i amb professionals de reconegut prestigi, tenen ara a més, el suport, la participació, l'assessorament i el reconeixement exprés de la UDIMA a través d'un títol universitari.

L'experiència del CEF a la formació de funcionaris:

Al CEF.- es preparen les proves d'accés a diferents cossos de funcionaris des de la seva fundació l'any 1977, sent líder per resultats en els cossos dels grups A1 i A2. Així mateix, prepara la promoció interna de diversos cossos i imparteix formació a mida per a administracions públiques estatals, autonòmiques i municipals.

Veure més

Temari del curs

Aquest programa formatiu està compost per tres mòduls formatius diferenciats, consta de 9 crèdits ECTS i una durada estimada de 9 mesos. L'estimació d'hores d'estudi és de 25h per 1 Crèdit ECTS.

Mòduls - Crèdits ECTS - Durada
Dret Administratiu i Contractació Administrativa març 3 mesos
6052Administración Local i Funció Pública març 3 mesos
6053Gestión Pressupostària i Tributària març 3 mesos
Veure més

Destinataris

Aquest curs no té cap requisit acadèmic d'accés i encara que el seu estudi no requereix uns coneixements previs específics, l'estudiant haurà de tenir en compte que el contingut d'algunes unitats didàctiques requerirà una major o menor dedicació a l'estudi, depenent de la seva formació acadèmica prèvia.

Fonamentalment està dirigit a:

• Al personal funcionari al servei de l'Administració Local interessat en actualitzar o aprofundir els seus coneixements en la matèria, amb vista a la seva promoció o millora professional.

• Personal interí o temporal al servei de l'Administració Local a l'espera de la superació de processos de selecció o consolidació d'ocupació.

• Titulats i estudiants universitaris que desitgin obtenir una especialització en la matèria o que es plantegin una futura preparació d'oposicions relacionades amb l'Administració local.

• Qualsevol interessat en adquirir una base completa i actualitzada sobre l'Administració Local espanyola.

Veure més

Metodologia

El present programa formatiu s'imparteix en la modalitat d'ensenyament a distància a través de l'Aula Virtual de UDIMA.

Per a l'obtenció del diploma acreditatiu dels estudiants han de superar totes les proves d'avaluació proposades durant el període acadèmic i superar un examen final presencial, per al que tindrà 2 convocatòries consecutives a la data d'inici del curs.

L'examen presencial es realitzés en cap de setmana.

Durada

Inici: 22 de febrer 2018.
Durada estimada de 9 mesos.

Preu

720 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

Material Didàctic:

Cada mòdul formatiu disposa d'un manual on figuren les unitats didàctiques objectiu d'estudi. Igualment es facilita l'accés al Codi de Règim Local, Ed CEF.-, obra que agrupa la legislació bàsica en matèria de règim local i Hisendes Locals, així com les normes generals de major aplicació en l'àmbit general del dret administratiu. S'accedeix a aquesta obra a través de l'enllaç a CefLegal que apareix a les Aules Virtuals.

La bibliografia i els materials complementaris associats al desenvolupament d'aquesta assignatura seran facilitats i estaran disponibles a la biblioteca de l'Aula Virtual.

També es posarà a disposició dels estudiants bibliografia recomanada, no avaluable, la qual estarà disponible a l'aula en una base de dades elaborada per a tal efecte.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Dret Administratiu i Administració Local