Taller d'Habilitats Socials i Comunicatives

Curs
Presencial
8 hores
Consulteu el preu

Descripció

Les habilitats socials són un seguit de destreses (comportaments, pensaments i emocions) que ens permeten relacionar-nos de forma adequada amb els altres.

En els nostres tallers, proposem diverses activitats pràctiques per treballar les dues intel·ligències indispensables per al desenvolupament de les habilitats socials:
 • Intel·ligència Intrapersonal: T'ajudem a conèixer-te millor (autoconeixement), a potència teva imatge (autoestima) i a identificar i gestionar les teves emocions (la vergonya, la por, les inseguretats, etc.).
 • Intel·ligència Interpersonal: T'ajudem a entendre els altres i saber com relacionar-te amb ells de forma adequada. En aquest apartat tractem l'empatia, la comunicació verbal i no verbal, els fils conversacionals, els estils de comunicació, etc.

Requisits

 • Persones Tímides o introvertides.
 • Persones que els costa parlar en públic.
 • Persones que els costa parlar amb desconeguts (els costa conèixer gent nova).
 • Persones que els costa trobar temes de conversa.
 • Persones que vulguin millorar les seves habilitats comunicatives en el treball o a la universitat.

Metodologia

Sessions individuals + dinàmiques en grup (3 a 4 persones).

Objectius

 • Facilitar el coneixement d'un mateix, així com de punts forts i febles.
 • Desenvolupar una actitud d'auto-acceptació.
 • Conèixer les pròpies emocions i les dels altres per ser capaços de posar-se al lloc de l'altre.
 • Aconseguir una bona comunicació verbal i no verbal (postura, mirada, to de veu, gestos).
 • Comunicar-se amb un estil assertiu (sense agredir ni sense sotmetre a la voluntat d'altres persones, sinó manifestant les teves conviccions i defenso els teus drets).
 • Aprendre les eines bàsiques per iniciar converses.
 • Vèncer l'ansietat a l'aproximació (com vam iniciar una conversa amb una persona o grup).
Taller d'Habilitats Socials i Comunicatives
Academia Conecta
Campus i seus: Academia Conecta
Academia Conecta
C/ Balmes, 191, 6A 08006 Barcelona
Cursos més populars
X