Implika Barcelona

Tècnic en Activitats Comercials

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial

Descripció


Aquesta formació et prepara per dur a terme els plans d'actuació establerts en la comercialització de productes i serveis, oferint la millor qualitat, temps, lloc i preu així com administrar i gestionar un petit establiment comercial. Aprendràs a realitzar totes les tasques pròpies de la distribució, venda i atenció al client tant en empreses de vendes a l'engròs com a empreses de vendes al detall, comerç integrat o associat i agències comercials. Amb aquest curs et preparem per obtenir el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mitjà com a Tècnic en Comerç mitjançant proves lliures.Veure més

Temari del curs

Màrqueting en l'activitat comercial
• El màrqueting com a element fonamental de l'activitat comercial
• El mercat i l'entorn de l'empresa
• Determinació del procés d'investigació comercial i Sistemes d'informació de Màrqueting (SIM)
• Definició de les polítiques de màrqueting aplicables al producte o servei
• La determinació del preu de venda del producte o servei
• Selecció de la forma i canal de distribució del producte o línia de productes
• Identificació de les accions i tècniques que integren la política de comunicació
• Seqüenciació del procés de planificació comercial

Gestió d'un petit comerç
• Empresa i cultura emprenedora
• Forma jurídica de l'empresa
• Tràmits legals per a la posada en marxa de l'empresa
• Creació d'un pequeñoa comerç
• Inversió i finançament
• El pla de tresoreria
• Documentació comercial bàsica
• Procés administratiu comptable
• Obligacions fiscals de l'empresa
• El pla de qualitat

Tècniques de magatzem
• Logística i planificació del magatzem
• Disseny del magatzem i equips d'emmagatzematge
• Sistemes d'emmagatzematge de mercaderies
• Recepció i registre de mercaderies
• Tècniques de gestió d'estocs
• Valoració d'existències i inventaris
• Embalatge i expedició de mercaderies
• Transport i lliurament de mercaderies
• Personal de magatzem i gestió informàtica
• Normes de seguretat i prevenció de riscos en magatzems

Gestió de compres
• Funció logística a l'empresa
• Pla d'aprovisionament de mercaderies
• Planificació de les compres
• Selecció de proveïdors i negociació de la compra
• Contracte de compravenda i subministraments
• Comanda i recepció de mercaderies
• Factura i altres documents
• Gestió de l'assortiment: costos i rendibilitat
• Cicle de compres amb el TPV

Venda tècnica
• La venda de productes industrials
• La venda de serveis: característiques
• La venda de serveis: confecció d'ofertes comercials
• La venda de productes tecnològics
• La venda de productes d'alta gamma
• La comercialització d'immobles
• El procés de venda d'immobles
• Telemàrqueting


Dinamització del punt de venda
• La dinamització del punt de venda i el comportament del client
• L'establiment comercial
• Organització i disseny interior del punt de venda
• L'assortiment
• La gestió de l'assortiment
• EL lineal i la implantació del producte en el punt de venda
• Publicitat i relacions públiques de l'establiment comercial
• PLV i altres elements d'animació
• L'aparadorisme
• Disseny d'un aparador
• Accions promocionals en el punt de venda
• Mètodes de control de la dinamització del punt de venda

Aplicacions informàtiques per al comerç
• Sistemes informàtics
• Xarxes informàtiques
• Disseny gràfic: fonaments
• Processadors de text
• Presentacions eficaces
• Fulls de càlcul
• Gestors de bases de dades
• Administració telemàtica i facturació electrònica

Serveis d'atenció comercial
• L'activitat comercial de les empreses
• Comunicació presencial en l'atenció al client
• Comunicació no presencial en l'atenció comercial
• Detecció, atenció i tramitació de queixes i reclamacions
• Organització i arxiu de la documentació
• Control de la qualitat i millora del servei
• Cas pràctic de simulació

Comerç electrònic
• El paper del màrqueting davant el nou context social i tecnològic
• Elements distintius i aplicabilitat del màrqueting digital
• El comerç electrònic: realització d'accions de compravenda online
• Organització i programació d'un lloc web
• Allotjament i manteniment d'un lloc web
• Establiment de relacions amb altres usuaris de la xarxa
• L'evolució d'internet: web 2.0


Processos de Venda
• Necessitats i comportament del consumidor
• Funcions i perfil del venedor
• Comunicació en les relacions comercials
• Planificació i organització del personal de vendes
• Reclutament i formació de venedors
• La venda personal: entrevista i demostració
• La venda personal: objeccions i tancament
• Documentació comercial
• Preu de venda i gestió de cobraments
• Formalització de contractes: compravenda i serveis
• Comunicació escrita i correspondència comercial

Formació i Orientació Laboral
• La relació laboral
• El contracte de treball i les modalitats de contractació
• El temps de treball
• El salari i la nòmina
• Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
• La Seguretat Social
• Participació dels treballadors de l'empresa
• Els equips de treball i la gestió dels conflictes
• Recerca activa d'ocupació
• Prevenció de riscos i salut laboral
• La gestió de la prevenció a l'empresa
• Els riscos ambientals en el treball
• Els riscos de les condicions de seguretat, ergonòmics i psicosocials
• Els primers auxilis a l'empresa
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + Pràctiques en empreses

Objectius

Elements distintius i aplicabilitat del màrqueting digital

El comerç electrònic: realització d'accions de compravenda online

Organització i programació d'un lloc web

Allotjament i manteniment d'un lloc web

Establiment de relacions amb altres usuaris de la xarxa

Li evolució d'internet: web 2.0

Organitzar i controlar les operacions d'emmagatzematge de productes.

Realitzar les activitats d'animació del punt de venda.

Realitzar les operacions de venda de productes i / o serveis.

Realitzar l'administració, gestió i comercialització en un petit establiment comercial, quan el seu grau d'autonomia li ho permeti.

Titulació obtinguda

Títol propi: a determinar.
Títol oficial: a partir de 420 hores després de la superació de les proves lliures.

Perspectives laborals

En el sector comerç, en les àrees de comercialització i emmagatzematge, per compte propi (en petits establiments comercials) o per compte d'altri.
Els principals subsectors on pot exercir la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial, magatzem), comerç a l'engròs, al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.
Realitzarà les seves funcions en els àmbits d'emmagatzematge-distribució, vendes, atenció al públic i clients i animació de l'establiment comercial.

Promocions

Aquesta formació ajudes a l'estudi de fins al 25%. Consulta també les nostres facilitats de pagament.

Curs d'anglès gratuït

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Activitats Comercials

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Activitats Comercials