Implika Barcelona

Tècnic en Activitats Comercials

Implika Barcelona

Descripció


Aquesta formació et prepara per dur a terme els plans d'actuació establerts en la comercialització de productes i serveis, oferint la millor qualitat, temps, lloc i preu així com administrar i gestionar un petit establiment comercial. Aprendràs a realitzar totes les tasques pròpies de la distribució, venda i atenció al client tant en empreses de vendes a l'engròs com a empreses de vendes al detall, comerç integrat o associat i agències comercials. Amb aquest curs et preparem per obtenir el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Mitjà com a Tècnic en Comerç mitjançant proves lliures.Veure més

Temari del curs

Màrqueting en l'activitat comercial
• El màrqueting com a element fonamental de l'activitat comercial
• El mercat i l'entorn de l'empresa
• Determinació del procés d'investigació comercial i Sistemes d'informació de Màrqueting (SIM)
• Definició de les polítiques de màrqueting aplicables al producte o servei
• La determinació del preu de venda del producte o servei
• Selecció de la forma i canal de distribució del producte o línia de productes
• Identificació de les accions i tècniques que integren la política de comunicació
• Seqüenciació del procés de planificació comercial

Gestió d'un petit comerç
• Empresa i cultura emprenedora
• Forma jurídica de l'empresa
• Tràmits legals per a la posada en marxa de l'empresa
• Creació d'un pequeñoa comerç
• Inversió i finançament
• El pla de tresoreria
• Documentació comercial bàsica
• Procés administratiu comptable
• Obligacions fiscals de l'empresa
• El pla de qualitat

Tècniques de magatzem
• Logística i planificació del magatzem
• Disseny del magatzem i equips d'emmagatzematge
• Sistemes d'emmagatzematge de mercaderies
• Recepció i registre de mercaderies
• Tècniques de gestió d'estocs
• Valoració d'existències i inventaris
• Embalatge i expedició de mercaderies
• Transport i lliurament de mercaderies
• Personal de magatzem i gestió informàtica
• Normes de seguretat i prevenció de riscos en magatzems

Gestió de compres
• Funció logística a l'empresa
• Pla d'aprovisionament de mercaderies
• Planificació de les compres
• Selecció de proveïdors i negociació de la compra
• Contracte de compravenda i subministraments
• Comanda i recepció de mercaderies
• Factura i altres documents
• Gestió de l'assortiment: costos i rendibilitat
• Cicle de compres amb el TPV

Venda tècnica
• La venda de productes industrials
• La venda de serveis: característiques
• La venda de serveis: confecció d'ofertes comercials
• La venda de productes tecnològics
• La venda de productes d'alta gamma
• La comercialització d'immobles
• El procés de venda d'immobles
• Telemàrqueting


Dinamització del punt de venda
• La dinamització del punt de venda i el comportament del client
• L'establiment comercial
• Organització i disseny interior del punt de venda
• L'assortiment
• La gestió de l'assortiment
• EL lineal i la implantació del producte en el punt de venda
• Publicitat i relacions públiques de l'establiment comercial
• PLV i altres elements d'animació
• L'aparadorisme
• Disseny d'un aparador
• Accions promocionals en el punt de venda
• Mètodes de control de la dinamització del punt de venda

Aplicacions informàtiques per al comerç
• Sistemes informàtics
• Xarxes informàtiques
• Disseny gràfic: fonaments
• Processadors de text
• Presentacions eficaces
• Fulls de càlcul
• Gestors de bases de dades
• Administració telemàtica i facturació electrònica

Serveis d'atenció comercial
• L'activitat comercial de les empreses
• Comunicació presencial en l'atenció al client
• Comunicació no presencial en l'atenció comercial
• Detecció, atenció i tramitació de queixes i reclamacions
• Organització i arxiu de la documentació
• Control de la qualitat i millora del servei
• Cas pràctic de simulació

Comerç electrònic
• El paper del màrqueting davant el nou context social i tecnològic
• Elements distintius i aplicabilitat del màrqueting digital
• El comerç electrònic: realització d'accions de compravenda online
• Organització i programació d'un lloc web
• Allotjament i manteniment d'un lloc web
• Establiment de relacions amb altres usuaris de la xarxa
• L'evolució d'internet: web 2.0


Processos de Venda
• Necessitats i comportament del consumidor
• Funcions i perfil del venedor
• Comunicació en les relacions comercials
• Planificació i organització del personal de vendes
• Reclutament i formació de venedors
• La venda personal: entrevista i demostració
• La venda personal: objeccions i tancament
• Documentació comercial
• Preu de venda i gestió de cobraments
• Formalització de contractes: compravenda i serveis
• Comunicació escrita i correspondència comercial

Formació i Orientació Laboral
• La relació laboral
• El contracte de treball i les modalitats de contractació
• El temps de treball
• El salari i la nòmina
• Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
• La Seguretat Social
• Participació dels treballadors de l'empresa
• Els equips de treball i la gestió dels conflictes
• Recerca activa d'ocupació
• Prevenció de riscos i salut laboral
• La gestió de la prevenció a l'empresa
• Els riscos ambientals en el treball
• Els riscos de les condicions de seguretat, ergonòmics i psicosocials
• Els primers auxilis a l'empresa
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + Pràctiques en empreses

Objectius

Elements distintius i aplicabilitat del màrqueting digital

El comerç electrònic: realització d'accions de compravenda online

Organització i programació d'un lloc web

Allotjament i manteniment d'un lloc web

Establiment de relacions amb altres usuaris de la xarxa

Li evolució d'internet: web 2.0

Organitzar i controlar les operacions d'emmagatzematge de productes.

Realitzar les activitats d'animació del punt de venda.

Realitzar les operacions de venda de productes i / o serveis.

Realitzar l'administració, gestió i comercialització en un petit establiment comercial, quan el seu grau d'autonomia li ho permeti.

Titulació obtinguda

Títol propi: a determinar.
Títol oficial: a partir de 420 hores després de la superació de les proves lliures.

Perspectives laborals

En el sector comerç, en les àrees de comercialització i emmagatzematge, per compte propi (en petits establiments comercials) o per compte d'altri.
Els principals subsectors on pot exercir la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial, magatzem), comerç a l'engròs, al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.
Realitzarà les seves funcions en els àmbits d'emmagatzematge-distribució, vendes, atenció al públic i clients i animació de l'establiment comercial.

Promocions

Aquesta formació ajudes a l'estudi de fins al 25%. Consulta també les nostres facilitats de pagament.

Curs d'anglès gratuït

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Activitats Comercials

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Activitats Comercials