Tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu (GM)

Groc

 • Cicle formatiu de grau mitjà
 • Presencial
 • 1600 hores
 • Barcelona

Descripció

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Temari

Matèries

 • Anglès tècnic
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Edició web
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Formació i orientació laboral
 • Història del disseny gràfic
 • Mitjans informàtics
 • Multimèdia
 • Obra final
 • Projectes
 • Tipografia
 • Volum

Competències per a les quals et prepara el curs

Amb aquests estudis es poden fer, entre d?altres, les tasques d?interpretació, execució i realització d?idees i projectes propis o aliens, la manipulació amb correcció d?estris i aparells, la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics, el manteniment dels equips d?arxiu i d?elaboració i manipulació de la imatge, el retoc de les imatges amb l?ajut de sistemes informàtics, i l?exploració, compaginació, tractament i posproducció d?imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Requisits

Per accedir al cicle cal tenir el títol de graduat en educació secundària i superar la part específica de la prova d?accés.
També hi poden accedir, i estan exemptes de fer la prova d?accés, les persones que tenen un títol de tècnic superior d?arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d?ensenyaments equivalents i les persones que han superat els cursos comuns d?arts aplicades i oficis artístics.
Per accedir al cicle sense la titulació cal superar la part comuna i la part específica de la prova d?accés. Per a poder fer la prova cal tenir 17 anys o complir-los l?any en què es fa.

Prova d'accés

Si

Durada

1400 hores en el centre docent 200 hores en el centre de treball (pràctiques)

Titulació obtinguda

Tècnic d?arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu

Pràctiques

Si

Perspectives laborals

L?assistent al producte gràfic interactiu treballa en tasques de producció web i multimèdia, en agències de publicitat, estudis de disseny i editorials online.

Avantatges del curs

Les persones que superen el cicle formatiu poden accedir: - Al batxillerat; - A un cicle de grau superior (cal superar la prova d?accés); - Al món laboral, per a dur a terme tasques com ara les següents: - Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l?edició web i multimèdia. - Programes d?edició web. - Interpretació de les especificacions d?un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Tècnic d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu (GM)
També et recomanem aquests cursos
X