Rambla Instituto

Curs preparatori per a la certificació de professionalitat de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (atenció sociosanitària)

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Curs preparatori per a la CERTIFICACIÓ de professionalitat SSCS0208 (s / RD685 / 2011 de 13 de maig)

Amb aquest títol podràs exercir en els serveis que coordinen l'assistència, curativa, social i educativa de persones en situació de dependència. Amb alguna discapacitat, física, psíquica, sensorial, malalts crònics, etc.

Aquest professional intentarà aconseguir l'augment de l'autonomia del pacient per facilitar la seva reinserció social.

Els continguts et preparen tal com estableix el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Podràs treballar com assistent a persones en situació de dependència en institucions socials, auxiliar en residències geriàtriques, auxiliar en centres de persones amb discapacitat, auxiliar d'ajuda a domicili.

Temari del curs

Tema 1. MF1017_2 Intervenció en l'Atenció Higiènic-Alimentària en Institucions
 • Higiene i neteja de la persona dependent i del seu entorn.
 • Manteniment de l'ordre i condicions higièniques del lloc.
 • Administració d'aliments i recollida d'eliminacions.
Tema 2. MF1018_2 Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions
 • Necessitats especials de persones dependents.
 • Participació en l'atenció sanitària i en l'àmbit sociosanitari.
 • Col·laboració en el trasllat i mobilització de l'usuari.
 • Primers auxilis en situacions d'urgència en institucions.
 • Normes de neteja, material i instrumental sanitari.
Tema 3. UF0127- Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents
 • Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn.
 • Protocols d'actuació en la recepció i acollida de residents.
Tema 4. UF0128- Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions
 • Participació en la preparació d'activitats en institucions socials.
 • Organització d'activitats en institucions socials.
 • Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària.
 • Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball.
Tema 5.UF0129 Animació social de les persones dependents en institucions
 • Participació en l'atenció psicosocial.
 • Reconeixement de les característiques psicològiques.
 • Acompanyament.
Tema 6. -UF0130 Manteniment i millora de les activitats diàries
 • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives.
 • Manteniment i entrenament dels hàbits d'autonomia personal.
Tema 7. -UF0131Técnicas de comunicació en institucions
 • Procés de comunicació, característiques.
 • Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
 • Pautes per millorar la comunicació amb l'usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
 • Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
 • Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l'usuari.
 • Comunicació amb els familiars i l'entorn de l'usuari.
 • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa
 • Necessitats especials de comunicació.
 • Estratègies i recursos d'intervenció comunicativa.
 • Sistemes alternatius de comunicació.
 • Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
 • Tècniques de comunicació amb malalts d'alzheimer.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per a la certificació de professionalitat de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (atenció sociosanitària)

Curs preparatori per a la certificació de professionalitat de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (atenció sociosanitària)