Técnic en atenció a persones en situació de dependència

Cicle formatiu de grau mitjà
On-line
entre 500 € i 1000 €

Descripció

Forma't com a Tècnic en Atenció a Persones Dependents. Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica. En els temps en què vivim especialitza't en una de les professions amb més sortida laboral. Aprèn a realitzar tasques per aportar l'ajuda necessària a persones en situació de dependència aportant-los més autonomia i qualitat de vida.

Amb el sistema d'estudis creat per l'equip formatiu de CEASFOR Escola Superior d'Adults podràs aconseguir la titulació requerida per a acreditar-te com a professional d'atenció a persones dependents al teu ritme i des de casa.

Curs creat segons l'Ordre ECD / 340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol Tècnic en Atenció a Persones Dependents.

El programa formatiu de CEASFOR Escola Superior d'Adults està creat sobre la base del Reial Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus ensenyaments mínims, de conformitat amb el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional.

En el cas de complir els requisits exigits pel Ministeri d'Educació de l'Estat, si l'alumne decideix optar-hi, hi ha la possibilitat d'obtenir el títol de l'Administració pública corresponent, optant a les proves oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents comunitats autònomes, ja que els nostres cursos estan creats segons l'Ordre ECD / 340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol Tècnic en Atenció a Persones.

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat. El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que el nostre centre posa a disposició dels alumnes per potenciar l'apropament i que faci més àgil la relació Centre / Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal. 

Temari

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.

Habilitats socials.

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

Atenció i suport psicosocial.

Suport a la comunicació.

Suport domiciliari.

Atenció sanitària.

Atenció higiènica.

Teleassistència.

Primers auxilis.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Destinataris

Dirigit a tots aquells que vulguin aprendre a realitzar tasques per aportar l'ajuda necessària a persones en situació de dependència aportant-los més autonomia i qualitat de vida

Requisits

1. Tenir 18 anys.
* En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'han de complir els requisits següents:
1. Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o haver superat la prova d'Accés a Grau Mitjà o equivalents 2. Tenir 18 anys, o 19 si estan en possessió d'un títol de tècnic / a, o complir-los durant l'any natural de celebració de la prova.

Metodologia

Durant la realització del curs online, NO estaràs sol. Fins que finalitzis la teva formació tindràs en tot moment un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot el procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus progressos ... resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables. El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic: 1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. 2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir. 3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa. 4. El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat. 5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Titulació acreditativa de CEASFOR

Perspectives laborals

Treballa com a assistent personal, auxiliar, subgovernant o governant d'institucions de dependència, auxiliar, cuidador, treballador familiar o auxiliar d'educació especial.
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X