AULACAT (Girona)

Tècnic en Atenció Sociosanitària

AULACAT (Girona)

Curs
Presencial | Semi-presencial

Descripció

És un cicle dirigit a persones dinàmiques, amb capacitat per treballar en equip, i que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector dels serveis socioculturals ia la comunitat en empreses privades del sector o creant la seva pròpia empresa.

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Per això, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de tècnic o de tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.En AULACAT et preparem cadascuna d'aquestes matèries perquè obtinguis el títol d'una manera ràpida i eficaç.Al llarg d'aquest cicle formatiu els alumnes aprenen:

Organitzar, preparar i controlar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn.

Desenvolupar intervencions d'atenció física a persones amb necessitats específiques

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial a persones amb necessitats específiques

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial

Realitzar l'Administració>, gestió i comercialització en una petita empresa o taller.

Veure més

Temari del curs

Planificació i control de les intervencions
Atenció sanitària
Higiene
Atenció i suport psicosocial
Oci i temps lliure de col · lectius específics
Suport domiciliari
Alimentació i nutrició familiar
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Necessitats físiques i psicosocials de col · lectius específics
Comunicació alternativa
Relacions en l'equip de treball
Formació i orientació laboral
Veure més

Destinataris

A aquelles persones que els agradi treballar com:

Governanta / i, supervisor, responsable de planta, dins d'una institució residencial destinada a cura de persones amb necessitats específiques: majors, discapacitats, convalescents i crònics de llarga durada.

Cuidador de persones majors, discapacitades físiques, psíquiques o sensorials, en les diferents institucions existents.

Assistent d'atenció domiciliària.

Veure més

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits:
Accés directe:
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Accés mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors)
Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, com a mínim, disset anys, complerts l'any de realització de la prova).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Atenció Sociosanitària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Atenció Sociosanitària