AULACAT (Girona)

Tècnic en Atenció Sociosanitària

AULACAT (Girona)

Curs
Presencial | Semi-presencial
  • Girona
consultar preu

Descripció

És un cicle dirigit a persones dinàmiques, amb capacitat per treballar en equip, i que vulguin exercir la seva activitat professional en el sector dels serveis socioculturals ia la comunitat en empreses privades del sector o creant la seva pròpia empresa.

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Per això, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de tècnic o de tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.En AULACAT et preparem cadascuna d'aquestes matèries perquè obtinguis el títol d'una manera ràpida i eficaç.Al llarg d'aquest cicle formatiu els alumnes aprenen:

Organitzar, preparar i controlar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn.

Desenvolupar intervencions d'atenció física a persones amb necessitats específiques

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial a persones amb necessitats específiques

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial

Realitzar l'Administració>, gestió i comercialització en una petita empresa o taller.

Veure més

Temari del curs

Planificació i control de les intervencions
Atenció sanitària
Higiene
Atenció i suport psicosocial
Oci i temps lliure de col · lectius específics
Suport domiciliari
Alimentació i nutrició familiar
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Necessitats físiques i psicosocials de col · lectius específics
Comunicació alternativa
Relacions en l'equip de treball
Formació i orientació laboral
Veure més

Destinataris

A aquelles persones que els agradi treballar com:

Governanta / i, supervisor, responsable de planta, dins d'una institució residencial destinada a cura de persones amb necessitats específiques: majors, discapacitats, convalescents i crònics de llarga durada.

Cuidador de persones majors, discapacitades físiques, psíquiques o sensorials, en les diferents institucions existents.

Assistent d'atenció domiciliària.

Veure més

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits:
Accés directe:
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Accés mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors)
Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, com a mínim, disset anys, complerts l'any de realització de la prova).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Atenció Sociosanitària

També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Atenció Sociosanitària