Campus Superior de Formación

Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

Campus Superior de Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1000 Hores

Descripció

Un vegada superades les proves oficials, el títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria et permet accedir a un lloc de treball en empreses i centres sanitaris (públics i privats) per exercir com a tal a l'entorn de l'atenció directa al pacient, especialment en el desenvolupament d'aquelles accions que comporten la cura i intervenció directa sobre persones malaltes amb necessitats de cura puntuals o de caràcter crònic. A més, es passa a formar part de l'equip d'infermeria en atenció primària, comunitària i/o especialitzada, la qual cosa comporta endinsar-se en l'àmbit clínic i hospitalari i, per tant, conèixer i exercir treballs derivats de les cures auxiliars prestades, com, per exemple, comunicació amb el pacient, gestió de documentació sanitària, materials, tècniques, primers auxilis, etc.Ara, amb Campus Superior de Formació pots obtenir el teu títol de Grau Mitjà, preparant-te per a la prova lliure d'obtenció d'aquest títol, d'acord a l'establert en el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, que regula la Nova Formació Professional.

Per poder accedir a aquestes proves, els requisits que has de complir són tenir 18 anys i estar en possessió d'una de les següents titulacions:• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

• Títol de Tècnic, tècnic auxiliar o equivalent.

• Haver superat 2º de BUP.

• Haver superat les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

• Haver superat les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.METODOLOGIA:

Els cursos s'estructuren en àrees o assignatures i cadascuna, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teòric-pràctic del curs. En cada Unitat Didàctica s'inclou una Prova d'Autoavaluació, les solucions de la qual s'inclouen en el temari, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge.Al final del Bloc Temàtic es troba la Prova d'Examen, que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció.

A més, per a una major eficàcia, el curs inclou un CD-ROM amb el material complementari necessari per culminar els estudis amb èxit

El curs es pot realitzar en dues modalitats:• A distància: cada àrea o assignatura està tutoritzada per un professor especialista, qui, combinant els aspectes teòrics amb els pràctics, facilita a l'alumne la total comprensió de la mateixa. L'avaluació és contínua i individualitzada, respectant els ritmes de cada alumne, amb l'objectiu de superar amb èxit les proves lliures de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria. A més, en Campus Superior s'explica en tot moment amb el suport de l'equip psicopedagògic, que, a través de tutories individuals, dota a l'alumne de les eines necessàries per treure el màxim profit de les seves capacitats personals i, d'altra banda, li ajuda a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta modalitat d'estudi.• Presencial: Campus Superior t'ofereix la possibilitat d'estudiar de forma presencial les diferents assignatures que es compon aquesta prova. Les classes s'impartiran en el nostre centre de Barcelona (dos dies a la setmana, en horari de matí o tarda).SORTIDES PROFESSIONALS:

Amb la titulació de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria serà possible treballar en empreses, públiques o privades, dels següents sectors:Atenció especialitzada: consultes, hospitals, atenció d'urgències, ajuda en l'atenció a parts, pediatria, determinades unitats especials, etc.Atenció primària i comunitària: promoció de la salut, salut buco-dental, atenció a domicili, residències per a persones de la tercera edat, etc.A més d'aquests sectors sanitaris, és possible exercir com a Auxiliar d'Infermeria en balnearis que ofereixen teràpies específiques, alguns Departaments d'Assumptes Socials, Ajuntaments, Comunitats Autònomes, etc.Veure més

Temari del curs

BLOC TEMÀTIC 1: OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
BLOC TEMÀTIC 2: TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA
BLOC TEMÀTIC 3: HIGIENE DEL MITJÀ HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL
BLOC TEMÀTIC 4: PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC Al PACIENT
BLOC TEMÀTIC 5: TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA
.
BLOC TEMÀTIC 6: RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL
.
BLOC TEMÀTIC 7: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

El curs té una durada d'1.400 hores i s'acompanya d'un CD-ROM que conté materials complementaris i imprescindibles per a la realització del curs amb èxit: glossaris tècnics, tota la legislació principal i altres documents necessaris.

Destinataris

A aquelles persones que, des del nivell d'intervenció de l'Auxiliar d'Infermeria, vulguin desenvolupar activitats d'assistència directa a pacients, ja sigui en centres públics, privats o, fins i tot, en atenció domiciliària.A aquelles persones que desitgin col·laborar en la promoció de la salut en atenció primària i/o en atenció comunitària, realitzant accions i tasques pròpies de l'Auxiliar en Infermeria.A aquelles persones que estiguin interessades a treballar en centres sanitaris, en dependència directa de l'Equip d'Infermeria, i conèixer aspectes interns del departament, així com dur a terme accions d'atenció i cures auxiliars sobre pacients amb patologies o situacions de salut especials.

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria