Curs de Dietètica

Cicle formatiu de grau superior
Distància
1350 hores
Consulteu el preu

Descripció

El cicle de FP de Tècnic Superior en Dietètica lidera el grup de les professions amb major auge de l'mercat sanitari ja que el seu camp d'especialització afecta el conjunt complet de la població.
Cada vegada són més les persones que es preocupen per la seva salut i que volen portar una nutrició adequada i saludable.

Temari

Mòdul 1. Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la U? / Gabinet de Dietètica
• Organització sanitària general.
• Organització sanitària específica.
• Gestió d'existències i inventaris.
• Tractament de la informació / documentació.
• Aplicacions informàtiques.
• El procés d'atenció o prestació de servei.
• Qualitat de la prestació de servei o del producte.
• Conceptes fonamentals d'economia sanitària.
Mòdul 2. Alimentació equilibrada.
• Energia i requeriments energètics de l'ésser humà.
• Processos bioquímics fonamentals dels principals nutrients.
• Característiques bromatològiques dels aliments.
• Necessitats i recomanacions nutricionals.
• Valoració de l'estat nutricional de les persones.
• Digestió, absorció i metabolisme.
• Alimentació equilibrada.
• Alimentació col·lectiva.
• Aplicacions informàtiques.
Mòdul 3. Fisiopatologia aplicada a la dietètica
• Digestió. Absorció i metabolisme.
• Fisiopatologia dels processos metabòlics.
• Fisiopatologia de les síndromes constitucionals.
• Fisiopatologia de l'aparell digestiu.
• Fisiopatologia d'altres aparells i sistemes.
Mòdul 4. Dietoteràpia
• Conceptes i abast de la dietoteràpia.
• Dietes generals amb característiques modificades.
• Dietes adaptades a situacions fisiopatològiques.
• Dietes en situacions especials.
Mòdul 5. Educació sanitària i promoció de la salut.
• Salut pública.
• Estudi de la població.
• Medi ambient social com a factor influent en l'estat de salut.
• Tecnologia educativa.
• Tècniques d'investigació social.
• Aplicacions informàtiques per a sociologia de la salut.
Mòdul 6. Control alimentari.
• Reglamentació alimentària.
• Qualitat i característiques organolèptiques dels aliments.
• Agents i mecanismes de transformació dels aliments.
• Tècniques de control i mostreig d'aliments.
• Qualitat alimentària
• Anàlisi fisicoquímiques bàsics dels aliments (in situ).
Mòdul 7. Microbiologia i higiene alimentària.
• Microbiologia i aliments.
• Toxicologia alimentària.
• Sistemes i mètodes de conservació de productes alimentaris.
• Procediments i mètodes de manipulació de productes alimentaris.
• Principis de tecnologia culinària.
• Higiene i neteja d'instal·lacions.
• Mètodes d'higienització d'aliments.
Mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)
Mòdul de Relacions en l'Equip de Treball (RET)
Mòdul addicional d'English Now

Destinataris

• Persones que es volen introduir en el sector de la dietètica o en els sectors d'activitat relacionats amb la qualitat de l'alimentació humana.
• Professionals que vulguin obtenir la titulació de FP i reforçar els seus coneixements per desenvolupar encara millor la seva professió.

Requisits

Per poder presentar-te a les proves lliures d'FP de Grau Superior cal tenir com a mínim 20 anys abans de la realització dels exàmens. A més d'estar en possessió de el títol de Batxillerat, un títol de nivell acadèmic equivalent o superior.

Metodologia

Metodologia a distància.

Objectius

El Curs de Dietètica de CEAC proporciona als alumnes els coneixements necessaris perquè siguin capaços d'elaborar dietes adaptades a persones i / o col·lectius i controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals; programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits de alimeniación de la població sota la supervisió corresponent.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el teu curs de Tècnic Superior en Dietètica rebràs un diploma acreditatiu CEAC que reconeix els coneixements i competències adquirides. La superació amb èxit de el curs et prepara per presentar-te a les proves lliures per a l'obtenció de el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Dietètica.

Pràctiques

Pràctiques voluntàries d'entre 120 a 200 hores en empreses.

Perspectives laborals

Aquest professional de la Dietètica podrà treballar tant en atenció primària i comunitària com en els serveis generals de promoció de la salut (salut pública, serveis generals hospitalaris). També en els sectors d'hostaleria, restauració i indústries alimentàries. Podrà exercir com: Tècnic en Dietètica i Nutrició Dietista Responsable d'alimentació en empreses de càtering Tècnic en higiene dels aliments Consultor d'alimentació Educador sanitari

Avantatges del curs

Inclou: Programari Diet Creator d'anàlisi nutricional. Continguts adaptats a l'temari oficial de l'Ministeri d'Educació. Inclou App 360º d'anatomia de el cos humà. Continguts en paper i digital, campus online amb recursos d'aprenentatge, videoconferències. Llibre taula de composició d'aliments de l'CESNID. Mòdul addicional sobre Reial Food. Pràctiques professionals i borsa d'ocupació gestionada per Randstad.

Borsa de treball

Borsa de treball RANDSTAD disponible.

Professorat

El curs compta amb un equip acadèmic de professionals en actiu en l'àmbit sanitari que t'orientaran i ajudaran sempre que ho necessitis. Dolors Capdevila. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica al CESNID (centre pertanyent a la Universitat de Barcelona). Màster oficial de Nutrició i metabolisme de la Universitat de Barcelona, especialització en Nutrigenòmica i aliments funcionals. Graduada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Treballa com a responsable d'administració en la Direcció de Serveis Generals de l'Hospital Clínic de Barcelona. Mireia García. Diplomada en Nutrició humana i dietètica a l'CESNID (Universitat de Barcelona). Postgraus d'especialització en Nutrició i obesitat i en Nutrició, dietètica i dietoteràpia. Experiència professional com a assessora nutricional i com a docent de cursos relacionats amb l'àrea de la nutrició.
Cursos més populars
X