Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic en Emergències Sanitàries

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | Semi-presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per assistir a persones que han patit algun tipus d'accident o situació d'emergència, així com suport psicològic per ajudar-los a superar el trauma.

Temari

Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
     Logística sanitària en emergències.
     Dotació sanitària en emergències.
     Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència.
     Atenció sanitària especial en situacions d'emergència.
     Evacuació i trasllat de pacients.
     Suport psicològic en situacions d'emergència.
     Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles.
     Teleemergències.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Empresa i iniciativa emprenedora.
     Anglès tècnic.
     Síntesi.
     Formació en centres de treball

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica en transport sanitari. Tècnic o tècnica en emergències sanitàries. Operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d'urgències i emergències.
Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic en Emergències Sanitàries
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X