Técnic en emergències sanitàries

Cicle formatiu de grau mitjà
On-line
1 any
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

T'agradaria treballar com a Tècnic d'Emergències Sanitàries?

Forma't en aquesta especialitat del sector sanitari. Si ja treballes en transport sanitari rebreu el vostre certificat de professionalitat. Aprendràs a prestar atenció bàsica sanitària i psicològica, a realitzar activitats de tele-operació i tele-assistència, a col·laborar en organització i desenvolupament en situacions de risc i emergència. Mantenir preventivament el vehicle i controlar la dotació material del mateix, realitzant atenció bàsica sanitària en l'entorn pre-hospitalari, traslladant el pacient al centre sanitari.

Amb el sistema d'estudis creat per l'equip formatiu de CEASFOR Escola Superior d'Adults podràs aconseguir la titulació requerida per a acreditar-te com a professional en emergències sanitàries al teu ritme i des de casa.

Curs creat segons l'ORDRE ESD / 3391/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències Sanitàries.

El programa formatiu de CEASFOR Escola Superior d'Adults està creat sobre la base del REAL DECRET 1397/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Emergències Sanitàries i es fixen els seus ensenyaments mínims, de conformitat amb el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, que regula l'ordenació general de la formació professional.

En el cas de complir els requisits exigits pel Ministeri d'Educació de l'Estat, si l'alumne decideix optar-hi, hi ha la possibilitat d'obtenir el títol de l'Administració pública corresponent, optant a les proves oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents comunitats autònomes, ja que els nostres cursos estan creats segons l'ORDRE ESD / 3391/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències Sanitàries.

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat. El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que el nostre centre posa a disposició dels alumnes per potenciar l'apropament i que faci més àgil la relació Centre / Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal.

Temari

Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
Logística sanitària en emergències.
Dotació sanitària.
Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència.
Atenció sanitària especial en situacions d'emergència.
Evacuació i trasllat de pacients.
Suport psicològic en situacions d'emergència.
Plans d'emergències i dispositius de riscos previsibles.
Tele emergències.
Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en Centres de treball.

Destinataris

Aquesta formació va dirigida a aquelles persones amb vocació d'ajuda. Si sempre has volgut treballar en el sector de la sanitat, desenvolupa el teu potencial començant una carrera professional a través de la formació professional.

Requisits

1. Tenir 18 anys.
* En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'han de complir els requisits següents:
1. Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o haver superat la prova d'Accés a Grau Mitjà o equivalents 2. Tenir 18 anys, o 19 si estan en possessió d'un títol de tècnic / a, o complir-los durant l'any natural de celebració de la prova.
* El centre CEASFOR no es fa responsable del no compliment dels requisits en matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs

Metodologia

Durant la realització del curs online, NO estaràs sol. Fins que finalitzis la teva formació, tindràs un tutor i al teu preparador; et guiaran durant tot procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus progressos ... resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables. El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic: 1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. 2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir. 3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa. 4. El tutor resol els dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat. 5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Titulació acreditativa de CEASFOR:

Perspectives laborals

Comença la teva carrera professional en el sector de la sanitat en transport sanitari, emergències sanitàries, teleassistència o en centres de coordinació d'urgències i emergències.
Técnic en emergències sanitàries
CEASFOR
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X