Rambla Instituto

Tècnic en Energies renovables

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.290 €

Descripció

Aquesta formació està dirigida a aquelles persones que vulguin fer instal·lacions de forma professional, ja sigui de manera autònoma o en una empresa instal·ladora autorizada.Titulados de Formació Professional o escoles tècniques que vulguin ampliar la seva formació per treballar com a instal·ladors d'energia solar tèrmica, i realitzar instal·lacions en què sigui necessària autorització administrativa i que vulguin obtenir la qualificació d'instal·lador autoritzat.

Temari del curs

Tècnic Professional en Instal·lació i Manteniment de Sistemes d'Energia Renovable:
Tema 1. Context mediambiental, energètic i formatiu:
 • La problemàtica mediambiental.
 • Context energètic.
 • Polítiques energètiques a Europa.
 • Polítiques energètiques a España.'
 • Introducció a l'energia.
Tema 2. Les fonts d'energia
 • Energia de l'aigua i el vent.
 • Energia de la terra i el sol.
 • Sistemes energètics de producció, captació i acumulació.
 • El mercat elèctric.
 • Principis de l'energia sola.
Tema 3. L'Energia Eòlica
 • Introducció a l'Energia Eòlica.
 • Rendiment de l'Energia Eòlica, Principis de l'aerodinàmica.
 • Aplicacions i usos.
 • Funcionament i components dels generadors.
 • Tipologia i disseny d'aerogeneradors.
 • Disseny i dimensionat dels sistemes d'energia eòlica.
 • Viabilitat tecnicoeconòmica, construcció i explotació de parcs eòlics.
 • L'energia eòlica marina (I).
 • L'energia eòlica marina (II).
 • Els sistemes híbrids.
 • Manteniment de sistemes eòlics.
 • Impacte ambiental dels generadors.
Tècnic Professional en Instal·lació i Manteniment de Sistemes d'Energia Solar Fotovoltaica
Tema 1. Context mediambiental, energètic i normatiu
 • La problemàtica mediambiental.
 • Context energètic.
 • Polítiques energètiques europees.
 • Polítiques energètiques espanyoles.
 • Introducció a l'energia.
Tema 2. Les fonts d'energia
 • Energia de l'aigua i el vent.
 • Energies de la terra i el sol.
 • Altres sistemes energètics de producció, captació i acumulació.
 • El mercat elèctric.
 • Principis d'energia solar.
 • Context actual i futur de de l'energia renovable.
 • Electricitat i semiconductors.
 • Les cèl·lules fotovoltaiques.
 • Els panells fotovoltaics.
 • Bateries, reguladors.
 • Cables, proteccions, i estructures de suport.
 • Tipus d'Instal·lacions fotovoltaiques.
 • Aplicació de l'Energia Solar Fotovoltaica a Sistemes de Bombament d'aigua.
 • Disseny i càlculs del sistema.
 • Posada en marxa, manteniment i principals anomalies.
 • Pressupostos, costos i aspectes legals.
 • Els sistemes de seguretat i la protecció del medi ambient.
 • Casos pràctics d'instal·lacions autònomes.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.290 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Energies renovables

Tècnic en Energies renovables