Profesiones de Futuro

Tècnic especialista en documentació sanitària

Profesiones de Futuro

Curs
On-line | Distància
consultar preu

Descripció

El curs d'Especialista en Documentació Sanitària pretén formar especialistes en l'arxiu i l'organització dels documents sanitaris generats en la pràctica clínica habitual. Gràcies a la figura del tècnic en documentació sanitària s'aconsegueix un millor funcionament intern de les institucions sanitàries.

Temari del curs

Mòdul I. Els sistemes de salut i serveis sanitaris
Mòdul II. Organització i gestió d'un arxiu clínic
Mòdul III. La documentació sanitària
Mòdul IV. Codificació de dades clíniques i no clíniques
Mòdul V. Validació i explotació de bases de dades sanitàries
Mòdul VI. aplicacions informàtiques
Mòdul VII. Relacions en l'entorn de treball

Destinataris

Personal sanitari en actiu o en període de formació que desitgi emmarcar la seva dedicació professional en l'àrea de la documentació clínica i hospitalària.

Professionals de la documentació en actiu o en període de formació que desitgin ampliar i aplicar els seus coneixements professionals al món de la informació sanitària.

Persones de qualsevol procedència acadèmica interessades en especialitzar-se professionalment a la gestió i l'arxiu dels fons documentals sanitaris.

Metodologia

Seràs capaç de manejar el fons documental d'un centre sanitari, en tot el que fa referència a l'anàlisi, arxiu, selecció i recuperació de la informació.
Aprendràs a desenvolupar-te en l'àmbit clínic i hospitalari, així com en la seva dimensió de treball en equip i de servei a l'usuari.

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma acreditatiu

Perspectives laborals

Centres d'atenció primària i comunitària de salut.
Atenció especialitzada, en servei d'admissió o d'arxius clínics.
Salut pública: àrea d'avaluació i control de qualitat.
Epidemiologia.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic especialista en documentació sanitària

Tècnic especialista en documentació sanitària