Campus Superior de Formación

Tècnic en Farmàcia i Parafarmacia

Campus Superior de Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
2000 Hores
975 €

Descripció


Si estàs buscant un curs per fer un cicle formatiu des de casa i amb garanties per superar amb èxit les proves oficials, ja l'has trobat. Aquest curs de Campus Superior de Formació presenta el currículum oficial publicat al BOE.Amb aquest curs s'obté la competència general per assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut, així com executar tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental i, entre d'altres:  • Controlar existències i organitzar l'emmagatzematge dels productes farmacèutics.


  • Assistir en la dispensació d'aquests productes i informar de les seves característiques i ús racional.


  • Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les unitats hospitalàries.


  • Assistir en l'elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics.


  • Donar suport al facultatiu en el seguiment farmacoterapèutic de l'usuari.


  • Obtenir valors somatomètrics i de constants vitals de l'usuari sota supervisió.


  • Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu.

El curs s'acompanya d'un CD-ROM que conté materials complementaris i imprescindibles per a la realització del curs: imatges a color, glossaris tècnics, tota la legislació principal i altres documents necessaris.


Veure més

Temari del curs

BLOC TEMÀTIC Nº 1: DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES
Salut, malaltia i emocions. Les habilitats comunicatives: aspectes fonamentals i conceptes bàsics. L'atenció directa al pacient i familiars. Activitats de venda i disposició de productes.

BLOC TEMÀTIC Nº 2: OFICINA DE FARMÀCIA
Definició d'oficina de farmàcia. Dispensació i recepta mèdica. Gestió de magatzem. Aplicacions informàtiques.

BLOC TEMÀTIC Nº 3: FARMACOLOGIA BÀSICA I DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Conceptes bàsics. Sistema Ladme. Farmacologia del sistema nerviós central. Farmacologia hormonal. Farmacologia de la sang i el mitjà intern. Farmacologia de l'aparell respiratori. Farmacologia de l'aparell digestiu. Farmacologia dels processos infecciosos, antineoplásicos i antiparasitarios. Farmacologia dermatológica. Medicaments en circumstàncies especials: pediatria i geriatria. Farmacologia toxicológica. L'homeopatia, una ciència emergent. Vies d'administració dels medicaments. Farmàcia hospitalària. Funcions del farmacèutic. Dispensació de medicaments d'ús animal. Productes fitoterapéuticos. Dispensació de medicaments.

BLOC TEMÀTIC Nº 4: DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÉUTICOS
Classificació i regulació comunitària. Selecció de productes sanitaris i biocidas. Selecció de productes dermofarmacéuticos. Selecció de productes per a la higiene bucodental. Selecció de preparats dietètics. Ortopèdia, pròtesi i òptica oftàlmica.

BLOC TEMÀTIC Nº 5: OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI
Nocions bàsiques de física i química. Nomenclatura i formulació química. Química del carboni. El material de laboratori. Tipus i usos. Operacions bàsiques de laboratori.

BLOC TEMÀTIC Nº 6: FORMULACIÓ MAGISTRAL I FORMES FARMACÈUTIQUES
Normativa sobre elaboració de fórmules magistrals. Elaboració de productes farmacèutics i afins. Vies d'administració dels medicaments. Formes farmacèutiques d'administració oral. Formes farmacèutiques d'administració rectal, vaginal i uretral. Formes farmacèutiques d'administració tòpica. Formes farmacèutiques d'administració parenteral. Formes farmacèutiques d'administració via respiratòria. Formes farmacèutiques d'administració ocular, ótica i nasal.

BLOC TEMÀTIC Nº 7: PROMOCIÓ DE LA SALUT
Programes d'educació per a la salut. Atenció sanitària i psicològica. Atenció a persones amb malalties mentals. Suport psicològic a l'usuari. Realització de controls analítics senzills.

BLOC TEMÀTIC Nº8: PRIMERS AUXILIS
Primers auxilis. Parada cardiorrespiratòria i reanimació cardiopulmonar (RCP).

BLOC TEMÀTIC Nº 9: ANATOMOFISIOLOGÍA I PATOLOGIA BÀSIQUES
Òrgans i sistemes de l'organisme. Principals patologies del cos humà.

BLOC TEMÀTIC Nº 10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
La integració al mercat laboral. Equips de treball i conflicte. Legislació i relació laboral. La suspensió i l'extinció del contracte de treball. Regulació sindical: representació dels treballadors i conflictes laborals. Seguretat i higiene en el treball.

BLOC TEMÀTIC Nº 11: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i engegada d'una empresa. La funció administrativa de l'empresa.
Veure més

Durada

La durada del curs és de 2.000 hores, que poden pautarse al ritme d'estudi de cada alumne.

Titulació obtinguda

En finalitzar els estudis, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà el títol, de Campus Superior de Formació, de ?Tècnic en Farmàcia i Parafarmacia?.

Perspectives laborals

Les persones que superin les proves podran desenvolupar la seva activitat en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacéuticos i, en general, de productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, fitoterapia, etc.
També pot exercir la seva activitat en laboratoris d'elaboració de productes farmacèutics i afins.
Els llocs de treball a ocupar són, entre uns altres:
? Tècnic en Farmàcia.
? Tècnic Auxiliar de Farmàcia.
? Tècnic de Magatzem de Medicaments.
? Tècnic en Farmàcia Hospitalària.
? Tècnic en Establiments de Parafarmacia.
A més, es pot desenvolupar l'activitat en aquelles àrees professionals en les quals es precisa un coneixement profund dels productes farmacèutics i parafarmacéuticos, com, per exemple, l'àmbit dels visitadores mèdics o la cosmètica.


Promocions

¡A Campus Superior tirem la casa per la finestra!

35% de descompte en tots els cursos de FP (distància)

35% de descompte. Preu real 1950 euros

Preu

975 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en Farmàcia i Parafarmacia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic en Farmàcia i Parafarmacia