Curs Tècnic en Gestió Concursal

THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és la formació de Tècnics en Gestió Concursal (TGC), que puguin formar part d'equips d'administració concursal. Per a això, s'impartirà formació de caràcter empresarial, jurídica i econòmica. El desenvolupament de la praxi concursal ha posat de manifest que les tasques pròpies que desenvolupa l'Administrador Concursal d'acord amb el que disposen els articles 27 i següents de la Llei Concursal, necessita imperiosament d'un suport per a la gestió empresarial. El TGC alberga major rellevància, després de la reforma de la Llei Concursal; es planteja com un complement necessari que permeti l'òptima tramitació del procediment concursal, agilitzant determinades decisions empresarials, sempre sota els paràmetres marcats per l'Administrador Concursal.

Temari

Tema 1. L'administrador concursal i la seva vivència: preconcurs, acceptació i intervenció.
Tema 2. Efectes de la declaració de concurs sobre els contractes.
Tema 3. Efectes de la declaració de concurs sobre les execucions.
Tema 4. Informe de l'administració concursal, reconeixement de crèdits i impugnacions.
Tema 5. L'expedient de regulació d'ocupació en seu concursal.
Tema 6. Les accions de reintegració.
Tema 7. El conveni.
Tema 8. La fase de liquidació.
Tema 9. La qualificació.
Inclou un test final d'autoavaluació.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu d'aprofitament del curs

Promocions

  • Bonificació: Recorda que pots bonificar aquests cursos al teu TC1, segons estableix el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, i l'Ordre TA S / 2307/2007, de 27 de juliol. Si vols bonificar el teu curs, envia'ns la petició com a mínim 7 dies abans de l'inici d'aquesta acció formativa.
  • Gestió de la bonificació: En adquirir qualsevol dels nostres cursos, pots demanar que et gestionem la corresponent bonificació en la Fundació Tripartita.

Preu

750 €
750 euros + 21% d'IVA.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs Tècnic en Gestió Concursal
També et recomanem aquests cursos
X