Tècnic en Gestió Immobiliària

Curs
Oficial / homologat
Semi-presencial
650 €

Descripció

El Curs inclou tot el que necessites per iniciar l'activitat professional:
Models i formularis preparats perquè només hagis de omplir les dades específiques de cada contracte.
Impresos i exemples de liquidació d'impostos per desenvolupar l'activitat immobiliària.
Legislació actualitzada per consultar en l'exercici de la professió.


Borsa de treball:
Aula posa a disposició de les empreses, els professionals millor preparats en el sector immobiliari.
Oferim als nostres alumnes una porta oberta cap a noves oportunitats professionals.

Inclou tot el material necessari per assegurar el total aprofitament del curs, amb exercicis d'autoavaluació i proves de nivell que has d'enviar al tutor per obtenir el diploma.

Temari

Mòdul 1: La Gestió Immobiliària
 
Introducció . L'activitat professional . Codi deontològic .
 
La propietat . Maneres d'adquisició . Els drets reals
 
La compravenda . Aspectes generals .
 
El contracte de compravenda .
 
La Hipoteca .
 
El dret immobiliari registral .
 
El registre de la propietat .
 
El procediment registral .
 
Els drets reals de garantia .
 
El contracte d'arrendament . Finques urbanes .
mòdul 1
mòdul 2
mòdul 3
 
El contracte d'arrendament . Finques rústiques .
 
El contracte d'arrendament . Arrendaments per a usos
diferents al de l'habitatge .
 
Dret urbanístic i de l'habitatge .
 
La Promoció Immobiliària.
 
La Propietat Horitzontal .

Mòdul 2: El procés de valoració
 
La valoració immobiliària .
 
Regulació urbanística . La classificació del sòl .
 
Valoracions Immobiliàries I.
 
Valoracions Immobiliàries II .
 
Valoracions regulades.
 
L'informe de valoració .

Mòdul 3: Dret Tributari Immobiliari
 
Introducció al dret tributari .
 
Impost sobre la renda de les persones físiques .
 
Impost sobre el patrimoni .
 
Impost sobre el valor afegit .
 
Impost sobre transmissions patrimonials .
 
Impost sobre successions i donacions .
 
Impost sobre béns immobles .
 
Impost sobre el valor de l'increment dels béns de
naturalesa urbana .

Mòdul 4: Tècniques de vendes
 
Introducció al màrqueting immobiliari .
 
Anàlisi intern i extern .
 
Diagnòstic de la situació , objectius i estratègia .
 
Plans d'acció i control .

Mòdul 5: Legislació
 
Llei d'Arrendaments Urbans .
 
Llei d'Ordenació a l'Edificació .
 
Llei de Propietat Horitzontal .
 
Codi Civil .
 
Llei del Sòl.

Durada

Dedicant quatre hores a la setmana podràs gestionar eficaçment una Agència Immobiliària, abans de sis mesos.

Perspectives laborals

El nostre diploma et permetrà exercir com a Gestor Immobiliari amb totes les garanties.
Tècnic en Gestió Immobiliària
AULA Empresarial
Campus i seus: AULA Empresarial
AULA Empresarial
C/ Beethoven, 8, 6º 1ª 08021 Barcelona
Cursos més populars
X