Tècnic en laboratori

Cicle formatiu de grau superior
On-line
1 any
entre 500 € i 1000 €

Descripció

Inscriu-te al curs de preparació de Tècnic en Operacions de Laboratori. A CEASFOR Escola Superior d'Adults obtindràs els coneixements necessaris per aconseguir la teva titulació.

Aprendràs a realitzar mostres, anàlisi, dissolucions ... Assoliràs els coneixements necessaris per treballar en Laboratoris realitzant muntatge i posada en marxa d'equips a més de verificar la seva operativitat. Tot això segons els procediments establerts, complint normes de qualitat, prevenció de riscos i seguretat ambiental.

Curs creat segons la ECD / 78/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Operacions de Laboratori.

El programa formatiu de CEASFOR Escola Superior d'Adults està creat sobre la base del Reial Decret 554/2012, de 23 de març, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Operacions de Laboratori i es fixen els seus ensenyaments mínims, de conformitat amb el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu i defineix en l'article 9 l'estructura dels títols de formació professional.

En el cas de complir els requisits exigits pel Ministeri d'Educació de l'Estat, si l'alumne decideix optar-hi, hi ha la possibilitat d'obtenir el títol de l'Administració pública corresponent, optant a les proves oficials que convoquen els departaments d'educació de les diferents comunitats autònomes, ja que els nostres cursos estan creats segons la ECD / 78/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Operacions de Laboratori.

Per a la realització del curs posem a la teva disposició les millors i més potents eines formatives disponibles al mercat. El Campus Virtual Aulafor serà l'eina necessària per dur a terme la TEVA formació. És una zona privada per als estudiants que el nostre centre posa a disposició dels alumnes per potenciar l'acostament i que faci més àgil la relació Centre / Alumne, la disponibilitat del Campus és absoluta les 24 hores dels 365 dies de l'any.

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal.

Temari

Química aplicada.

Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

Proves fisicoquímiques.

Serveis auxiliars al laboratori.

Seguretat i organització en el laboratori.

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

Operacions d'anàlisi química.

Assaigs de materials.

Emmagatzematge i distribució en el laboratori.

Principis de manteniment electromecànic

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Destinataris

Dirigit a aquelles persones que volen treballar en laboratoris i els agrada la química.

Requisits

1. Tenir 18 anys.
* En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les administracions públiques, s'han de complir els requisits següents:
1. Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o haver superat la prova d'Accés a Grau Mitjà o equivalents 2. Tenir 18 anys, o 19 si estan en possessió d'un títol de tècnic / a, o complir-los durant l'any natural de celebració de la prova.

Metodologia

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol. Fins que finalitzis la teva formació tindràs un tutor i al teu preparador: et guiaran durant tot procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus progressos ... Resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables. El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic: 1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. 2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir. 3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa. 4. El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat. 5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Titulació acreditativa de CEASFOR

Perspectives laborals

Amb aquest curs obtindràs els coneixements necessaris per treballar en Laboratoris
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X