Cicles formatius de grau superior Pre-impressió dígital

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar les operacions d'ensamblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Temari

 • Tractament de textos.
 • Tractament d'imatges en mapa de bits.
 • Imposició i obtenció digital de la forma impressora.
 • Impressió digital.
 • Compaginació.
 • Il•lustració vectorial.
 • Identificació de materials en preimpressió.
 • Realització de publicacions electròniques.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball.

Competències per a les quals et prepara el curs

a) Generar els fitxers informàtics i configurar el processador d'imatge rasteritzada (RIP) mitjançant el programari adequat segons les especificacions del treball. b) Realitzar la tirada complint les especificacions tècniques i aplicant les condicions del plec OK i les mesures de seguretat. c) Digitalitzar, retocar i tractar imatges per aconseguir la qualitat requerida pel producte gràfic. d) Realitzar la imposició digital de pàgines, mitjançant programari compatible amb el flux de treball digital. e) Obtenir formes impressores mitjançant sistemes CTP (sistema directe a planxa/ pantalla/ fotopolímer). f) Realitzar la il?lustració vectorial per aconseguir la reproducció adequada del producte gràfic. g) Verificar l'adequació dels materials a l'ordre de treball i al producte gràfic a realitzar. h) Aplicar els materials de preimpressió per a la realització d'un producte gràfic.

Durada

2 Cursos

Objectius

a) Relacionar les característiques de la màquina amb les especificacions del treball seleccionant els paràmetres i menús adequats per configurar el RIP. b) Regular els controls de la màquina avaluant les condicions del plec OK per realitzar la tirada. c) Identificar les característiques tècniques dels originals i els requisits tècnics i la posada al punt de l'escàner per digitalitzar imatges. d) Aplicar tècniques de transformació i retoc d'imatges digitals aconseguint la qualitat necessària per retocar i tractar imatges. e) Resoldre el casat de les pàgines del document, elaborar el traçat i adaptar els arxius al flux de treball, per realitzar la imposició digital. f) Configurar el RIP del CTP, segons les característiques tècniques, realitzant el processat per obtenir les formes impressores. g) Generar i modificar textos vectorials per aconseguir la seva integració en la il?lustració. h) Dibuixar i col?locar formes i traçats vectorials per realitzar la il?lustració vectorial.

Titulació obtinguda

Tècnic en Preimpressió digital

Pràctiques

Si
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X