Fomento Profesional

Curs de Tècnic Superior en Activitats Físiques i Esportives

Fomento Profesional

Curs
Presencial | Semi-presencial
 • 5
  -
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Sabadell (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Aquest curs està destinat a persones que vulguin desenvolupar la seva activitat professional en el sector de les activitats físiques i esportives, tant públic com privat, en empreses privades del sector o tenir la possibilitat de crear la seva pròpia empresa relacionada amb el món de l'esport.

Temari del curs

A través d'una formació teoricopràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:
• Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
• Activitats fisicoesportives individuals.
• Activitats fisicoesportives d'equip.
• Activitats fisicoesportives amb implements.
• Fonaments biològics i bases de condicionament físic.
• Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.
• Primers auxilis i socorrisme aquàtic.
• Animació i dinàmica de grups.
• Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
• Formació i Orientació Laboral.
• Formació en Centres de Treball (F.C.T.).
Mòdul 1. Jocs i Activitats Físiques Recreatives per Animació
Mòdul 2. Activitats Físic-Esportives Individuals
Mòdul 3. Activitats Físic-Esportives amb Implements
Mòdul 4. Fonaments Biològics i Bases del Condicionament Físic
Mòdul 5. Animació i Dinàmica de Grups
Mòdul 6. Didàctica de les Activitats Físic-Esportives
Mòdul 7. Activitats Físic-Esportives d'Equip
Mòdul 8. Organització i Gestió d'una Petita Empresa d'Activitats de Temps Lliure i Socioeducatives
Mòdul 9. Socorrisme i Prevenció
Mòdul 10. Activitats Físiques per a Discapacitats
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:
Ensenyar i dinamitzar activitats físiques i recreatives.
Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats fisicoesportives individuals.
Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d'equip.
Ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements.
Ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic.
Organitzar i gestionar una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Requisits

Títol de Batxillerat o Segon de Batxillerat de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Títol de Tècnic Superior o Especialista.

Haver superat el curs de COU o Preuniversitari.

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Una altra forma d'accedir consisteix a superar una prova d'accés al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic relacionat amb el cicle a què vols accedir.

Els que tinguen superada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, estan exempts de fer la prova.

Si tens altres estudis post-obligatoris és convenient que consultis les possibles convalidacions existents.

Veure més

Titulació obtinguda

Un cop finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d'acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat rebrà el corresponent Diploma, on s'acreditaran els coneixements adquirits així com la realització de les proves i el grau d'aprofitament de les mateixes.

Perspectives laborals

Promotor d'activitats fisicoesportives.
Animador d'activitats fisicoesportives.
Coordinador d'activitats poliesportives.
Iniciador de: atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, futbol, natació, tennis i voleibol.
En empreses i entitats com:
Empreses de serveis esportius.
Patronats esportius o entitats esportives municipals.
Clubs o associacions esportives.
Clubs o associacions de caràcter social.
Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis ...
Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats.
Centres geriàtrics o de caràcter social.
Federacions esportives.
Organismes públics d'esports (diputacions, direccions generals d'Esport, etc.).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tècnic Superior en Activitats Físiques i Esportives

Curs de Tècnic Superior en Activitats Físiques i Esportives