Institut Central Formació

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia

Institut Central Formació

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis capaciten per realitzar autòpsies, processar biòpsies, dur a terme l'estudi citològic de mostres clíniques i interpretar i validar els resultats com a suport a diagnòstic clínic o medicolegal.

Temari del curs

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet d'anatomia patològica i citologia.
     Necròpsies.
     Procés de teixits i citopreparació.
     Fonaments de citologia i histologia.
     Citodiagnòstic ginecològic.
     Citologia de secrecions i líquids.
     Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció.
     Fotografia macroscòpica i microscòpica.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Formació en centres de treball.
     Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica.
Citotècnic o citotècnics.
Ajudant de forense.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia