Institut Central Formació

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia

Institut Central Formació

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
  • Barcelona

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis capaciten per realitzar autòpsies, processar biòpsies, dur a terme l'estudi citològic de mostres clíniques i interpretar i validar els resultats com a suport a diagnòstic clínic o medicolegal.

Temari del curs

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet d'anatomia patològica i citologia.
     Necròpsies.
     Procés de teixits i citopreparació.
     Fonaments de citologia i histologia.
     Citodiagnòstic ginecològic.
     Citologia de secrecions i líquids.
     Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció.
     Fotografia macroscòpica i microscòpica.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Formació en centres de treball.
     Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica.
Citotècnic o citotècnics.
Ajudant de forense.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Anatomia patològica i citologia