BCN Plaza Formación

Tècnic Superior en Animació d'activitats físic esportives

BCN Plaza Formación

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Sistema normatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per treballar com a animador d'activitats físic esportives, coordinador d'activitats poliesportives, socorrista.

Temari del curs

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació Activitats físiques individuals Activitats físic d'equip Activitats físic amb aparells Fonaments biològics i bases del condicionament físic Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives Primers auxilis Salvament aquàtic Animació i dinàmica de grups Metodologia didàctica de les activitats físic Activitats físiques per a persones amb discapacitats Formació i orientació laboral Formació en centres de treball Síntesi
Veure més

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits mencionats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona.

Perspectives laborals

- Promotor o promotora, animador o animadora i monitor d'activitats físic
- Coordinador d'activitats poliesportives
- Socorrista

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Animació d'activitats físic esportives

Tècnic Superior en Animació d'activitats físic esportives