Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en fotografia

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de fotografia, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Temari

 • Tècnica fotogràfica
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de fotografia
 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
 • Història de la fotografia
 • Teoria de la imatge
 • Teoria fotogràfica
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte integrat
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Competències per a les quals et prepara el curs

Qui faci aquests estudis s?encarregarà, entre d?altres, de la realització de preses fotogràfiques amb diferents formats i mitjans tècnics, el processament químic dels suports fotosensibles, la creació d?imatges originals, la composició d?imatges a partir d?altres imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals, el disseny i la composició d?escenaris i fons, la il·luminació d?espais, i la selecció i el treball amb models.

Requisits

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxiller en modalitat d'arts o artístic experimental
 • Tenir el títol de batxiller d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny pel que fa a la prova d'accés.
Les persones que no compleixen els requisits esmentats també hi poden accedir si superen la prova d'accés (la part específica i la part comuna). Per poder fer-la cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova. Les persones que tenen 18 anys o les que els fan l'any en què es fa la prova també s'hi poden presentar si tenen el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o el de formació professional d'una família equivalent.

Només han de superar la part específica de la prova d'accés les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny,
 • Tenir el títol de tècnic especialista o tècnic superior de formació professional,
 • Tenir el títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics (pla de l'any 1963 o pla experimental)
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

Prova d'accés

Si

Durada

1720 hores en el centre docent 280 hores en el centre de treball (pràctiques)

Titulació obtinguda

Tècnic superior d?arts plàstiques i disseny en fotografía

Pràctiques

Si

Perspectives laborals

El professional en fotografia treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: publicitat, editorials, estudis de disseny, fotografia, premsa, cine i TV.
Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en fotografia
Groc
Campus i seus: Groc
Groc
C/ Déu i Mata, 11-18 08014 Barcelona
Cursos més populars
X