Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Dietètica i nutrició

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

Temari

 • Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de dietètica.
 • Alimentació equilibrada.
 • Dietoteràpia.
 • Control alimentari.
 • Microbiologia i higiene alimentària.
 • Educació sanitària i promoció de la salut.
 • Fisiopatologia aplicada a la dietètica.
 • Relacions en l'equip de treball.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.
 • Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Perspectives laborals

Tècnic en dietètica i nutrició. Responsable d'alimentació en empreses de càtering. Tècnic en higiene dels aliments. Consultor en alimentació. Educador sanitari.
Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Dietètica i nutrició
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X