Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l'especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Temari

Mòduls del cicle formatiu:
 • Didàctica de l'educació infantil (231 h)
 • Autonomia personal i salut infantil (132 h)
 • El joc infantil i la seva metodologia (198 h)
 • Expressió i comunicació (198 h)
 • Desenvolupament cognitiu i motriu (165 h)
 • Desenvolupament socioafectiu (99 h)
 • Habilitats socials (132 h)
 • Intervenció amb famílies i atenció en menors (132 h)
 • Projecte d'atenció a la infància (82 h)
 • Primers auxilis (66 h)
 • Formació i orientació laboral (99 h)
 • Empresa i iniciativa innovadora (66 h)
 • Formació en centres de treball (400 h)

Requisits

Haver obtingut el títol de la ESO.

Titulació obtinguda

Els estudiants del cicle d'Educació Infantil tenen l'opció d'obtenir el títol de MONITOR / A DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL amb condicions més avantatjoses mitjançant l'acord de col.laboració entre la Fundació Pere Tarrés i el centre Bemen-3. Tècnic d'Educació Infantil

Pràctiques

Formació en centres de treball (400 h). La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius.

Perspectives laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de l'educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són d'educador infantil en el primer cicle d'educació infantil, en programes específics de treball amb menors en situació de risc social o en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil, entre d'altres.

Borsa de treball

L'experiència ens demostra que la FCT (Formació en Centres de Treball és el millor sistema d'inserció laboral dels estudiants. A més, la Borsa de Treball està a disposició dels estudiants, exalumne
Campus i seus: Bemen 3
Bemen 3
C/ Cartellà, 48 08031 Barcelona
Cursos més populars
X