Tècnic Superior en Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

És un cicle dirigit a persones dinàmiques i creatives, amb capacitat per treballar en equip, que els agradi el contacte amb la infància i que estiguin interessades en desenvolupar un futur professional en aquest camp.
Al llarg d'aquest cicle formatiu els alumnes aprenen a "programar, intervenir educativament i avaluar programes d'atenció a la infància, aplicant els mètodes d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, organitzant els recursos adequats ".

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per a adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de tècnic o de tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

A Aulacat et preparem cadascuna d'aquestes matèries perquè obtinguis el títol d'una manera ràpida i eficaç.

Descripció

Algunes de les activitats per les que estaràs preparat amb aquest cicle són:
? Programar campaments infantils.
? Planificar campanyes de sensibilització sobre els problemes de la infància.
? Explicar contes.
? Preparar Tallers d'expressió plàstica, musical, corporal.
? Organitzar activitats d'animació infantil.
? Desenvolupar escoles de pares.
? Elaborar i dur a la pràctica programes d'adquisició d'hàbits.
? Organitzar jocs a l'aire lliure, etc.

Amb aquest títol podràs treballar en:
? Escoles Infantils.
? Aules Hospitalàries.
? Cases de nens.
? Ludoteques.
? Granges-escola ...

Temari

Mòdul-1 Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
Mòdul-2 Didàctica de l'educació infantil.
Mòdul-3 Autonomia personal i salut infantil.
Mòdul-4 El joc infantil i la seva metodologia.
Mòdul-5 Expressió i comunicació.
Mòdul-6 Desenvolupament cognitiu i motriu.
Mòdul-7 Desenvolupament socioafectiu.
Mòdul-8 Habilitats socials.
Mòdul-9 Primers auxilis
Mòdul-10 Formació i orientació laboral
Mòdul-11 Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul-12 Projecte d'atenció a la infància.
Mòdul-13 Formació en centres de treball.

Destinataris

A aquelles persones que els agradi treballar amb nens, i els agradaria treballar en alguna d'aquestes àrees:

? Educador o educadora infantil en primer cicle d'educació infantil.
? Educador o educadora en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar.
? Educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola, etc.
Campus i seus: AULACAT (Girona)
AULACAT (Girona)
C/ Emili grahit 62 17002 Girona
Cursos més populars
X