Tècnic Superior en Educació

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre.

Temari

Didàctica de l'educació infantil
     Autonomia personal i salut infantil
     El joc infantil i la seva metodologia
     Expressió i comunicació
     Desenvolupament cognitiu i motriu
     Desenvolupament socioafectiu
     Habilitats socials
     Intervenció amb famílies i atenció en menors
     Projectes d'atenció a la infància
     Primers auxilis
     Formació i orientació laboral
     Empreses i iniciatives emprenedores
     Formació en centres de treball

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Perspectives laborals

Educador infantil al primer cicle d'educació infantil, sota supervisió d'un mestre. Educador en institucions i / o en programes específics de treball amb nens de 0 a 6 anys en situacions de risc social. Educador en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
Tècnic Superior en Educació
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X