Campus Superior de Formación

Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

Campus Superior de Formación

Cicle formatiu de grau superior
Distància
1600 Hores

Descripció

El curs té una durada de 2.000 hores.El sector turístic és un sector en contínua expansió i renovació, la qual cosa comporta una gran quantitat d'ofertes i una constant renovació dels seus perfils professionals.

D'altra banda, en l'Estat Español constitueix un dels sectors econòmics fonamentals, que, una vegada superada la tan típica etapa d'estacionalidad, presenta una clara i marcada projecció al creixement.

Per aquesta raó, i tenint en compte la cada vegada més diversa oferta turística, es fa necessari especialitzar els perfils professionals, oferint en aquest cas una formació amb una important demanda, que permet a l'alumne una ràpida entrada al mercat laboral amb una alta qualificació professional.

Ara, amb Campus Superior de Formació, tens per fi la possibilitat de realitzar el nou i actualitzat curs de Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics, que et prepara per poder realitzar les proves lliures de FP en virtut del Reial decret 1538 que regula la FP, a partir de 2007.Per poder accedir a aquestes proves, els requisits que has de complir són tenir 18 anys i estar en possessió d'una de les següents titulacions:• Títol de Batxillerat i COU LOGSE.

• Títol de FP2 tècnic especialista o equivalent.

• Títol de cicle formatiu de grau superior.

• Prova d'accés a cicles formatius de grau superior (CFGS)

• Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

• Haver superat qualsevol altra titulació superior.METODOLOGIA:

Els cursos s'estructuren en Blocs Temàtics (o Àrees) i cadascun, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teòric-pràctic del curs.En cada Unitat Didàctica s'inclou una Prova d'Autoavaluació, les solucions de la qual s'inclouen en el temari, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge. Al final del Bloc Temàtic es troba la Prova d'Examen, que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció.Per facilitar l'aprenentatge a distància, els continguts i l'estructura del curs han estat supervisats per l'equip pedagògic i tenen un marcat enfocament teòric-pràctic.Per atendre les consultes que l'alumne precisi, cada curs compta amb un tutor-coordinador, així com amb tutors en matèries complementàries.Amb la finalitat de solucionar els problemes que poguessin sorgir durant el curs, un equip de pedagogs acompanya a l'alumne durant tot el seu procés formatiu.TITULACION:

En finalitzar els estudis, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà el títol, de Campus Superior de Formació, de “Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics” i la possibilitat d'obtenir la Titulació Oficial de Formació Professional homologada pel Ministeri d'Educació, presentant-se a les proves lliures oficials que es convoquen en diferents comunitats autònomes en virtut del Reial decret 1538/2006, de 30 de desembre, que regula la FP a partir de 2007.SORTIDES PROFESSIONALS:

Sense proposar una relació exhaustiva, els llocs de treball que el Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics pot exercir són els següents:

Director de l'àrea d'allotjament.

Cap de recepció.

Cap de reserves.

Recepcionista.

Encarregat de comunicacions.

Governant/a.

Subgobernante/a.

Encarregat de bugaderia i llenceria.

Relacions públiques.

Promotor d'allotjament.

Encarregat de càmping.

Recepcionista de càmping.


Veure més

Temari del curs

BLOC TEMÀTIC Nº1:
Estructura del mercat turístic

BLOC TEMÀTIC Nº2:
Protocol i relacions públiques

BLOC TEMÀTIC Nº3:
Màrqueting turístic

BLOC TEMÀTIC Nº4:
Adreça d'allotjaments turístics

BLOC TEMÀTIC Nº5:
Gestió del departament de pisos

BLOC TEMÀTIC Nº6:
Recepció i reserves

BLOC TEMÀTIC Nº7:
Recursos humans en l'allotjament

BLOC TEMÀTIC Nº8:
Comercialització d'esdeveniments

BLOC TEMÀTIC Nº9:
Inglés

BLOC TEMÀTIC Nº10:
Francès

BLOC TEMÀTIC Nº11:
Projecte de gestió d'allotjament turístic

BLOC TEMÀTIC Nº12:
Formació i orientació laboral

BLOC TEMÀTIC Nº13:
Empresa i iniciativa emprenedora
Veure més

Destinataris

A totes aquelles persones que exerceixin la seva activitat en el sector turístic i/o que estiguin vinculades amb el sector dels allotjaments, i vulguin promocionar-se assumint les responsabilitats pròpies d'aquest perfil:• Planificar i controlar l'àrea d'allotjament.

• Organitzar, gestionar i supervisar els serveis de recepció, conserjería i comunicacions.

• Organitzar i supervisar els serveis de pisos, àrees públiques, bugaderia i llenceria; aportant l'assistències tècnica i operativa necessàries.

• Desenvolupar, organitzar, executar i controlar les accions comercials que corresponguin.A totes aquelles persones que, no pertanyent a l'àmbit turístic, gestionin allotjaments en els quals sigui necessària la gestió, adreça i coordinació de forma eficaç i organitzada.

A totes aquelles persones que no pertanyin a aquest àmbit, però que estiguin interessades en ell i vulguin adquirir una formació sòlida que els permeti desenvolupar les funcions pròpies d'aquest perfil.


Veure més

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics