Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Higiene bucodental

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per explorar, detectar i registrar l'estat de salut bucodental de les persones, sota la supervisió del facultatiu; prevenir les malalties bucodentals de les persones mitjançant la intervenció directa, segons normes de seguretat i qualitat establerta; avaluar la salut de les persones i de la comunitat, a través de la salut bucodental, mitjançant activitats de vigilància epidemiològica.

Temari

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet d'higiene bucodental
     Exploració bucodental
     Prevenció bucodental
     Vigilància epidemiològica bucodental
     Educació sanitària i promoció de la salut
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques
     Formació i orientació laboral
     Formació en centres de treball
     Síntesi

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Perspectives laborals

Tècnic especialista en higiene bucodental. Higienista dental. Educador sanitari.
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X