Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Higiene bucodental

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per explorar, detectar i registrar l'estat de salut bucodental de les persones, sota la supervisió del facultatiu; prevenir les malalties bucodentals de les persones mitjançant la intervenció directa, segons normes de seguretat i qualitat establerta; avaluar la salut de les persones i de la comunitat, a través de la salut bucodental, mitjançant activitats de vigilància epidemiològica.

Temari

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet d'higiene bucodental
     Exploració bucodental
     Prevenció bucodental
     Vigilància epidemiològica bucodental
     Educació sanitària i promoció de la salut
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques
     Formació i orientació laboral
     Formació en centres de treball
     Síntesi

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Perspectives laborals

Tècnic especialista en higiene bucodental. Higienista dental. Educador sanitari.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona
Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Higiene bucodental
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X