BCN Plaza Formación

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic

BCN Plaza Formación

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per organitzar i codificar la informació i documentació clínica, i per garantir el compliment de les normes de l'administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.

Temari del curs

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de laboratori de diagnòstic clínic.
     Obtenció, preparació i conservació de mostres biològiques humanes.
     Tècniques instrumentals.
     Bioquímica clínica.
     Microbiologia.
     Immunologia.
     Fonaments i tècniques d'anàlisi hematològics i citològics.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Formació en centres de treball.
     Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica en laboratori de diagnòstic clínic.
Tècnic o tècnica en laboratori d'investigació i experimentació.
Tècnic o tècnica en laboratori de toxicologia.
Delegat o delegada comercial de material i productes de laboratori.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic

Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic