Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per organitzar i codificar la informació i documentació clínica, i per garantir el compliment de les normes de l'administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.

Temari

Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de laboratori de diagnòstic clínic.
     Obtenció, preparació i conservació de mostres biològiques humanes.
     Tècniques instrumentals.
     Bioquímica clínica.
     Microbiologia.
     Immunologia.
     Fonaments i tècniques d'anàlisi hematològics i citològics.
     Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
     Formació i orientació laboral.
     Formació en centres de treball.
     Síntesi.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

Tècnic o tècnica en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic o tècnica en laboratori d'investigació i experimentació. Tècnic o tècnica en laboratori de toxicologia. Delegat o delegada comercial de material i productes de laboratori.
Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X