Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

El Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere podrà desenvolupar la seva activitat tant en l'àmbit públic com privat, centrat en la prestació de serveis d'igualtat de gènere en les diferents entitats i institucions, associacions, fundacions, empreses, sindicats, consultories, organismes de igualtat, serveis municipals i centres comunitaris entre d'altres.
En definitiva, formar-te a BCN Plaça Formació com a Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere us obrirà un ampli ventall de possibilitats al teu inserció laboral, incorporant a una professió avantguardista i de gran projecció professional.

Temari

 • Habilitats socials
 • Primers auxilis
 • Metodologia de la intervenció social
 • Desenvolupament comunitari
 • Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
 • Prevenció de la violència de gènere
 • Promoció de l'ocupació femenina
 • Àmbits d'intervenció per a la promoció d'igualtat
 • Participació social de les dones
 • Intervenció socioeducativa per a la igualtat
 • Projecte de promoció d'igualtat de gènere
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Requisits

Accés directe: Estar en possessió del títol de Batxiller Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental Estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU) Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent
Accés mitjançant prova: Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 20 anys en l'any que es realitza la prova o 19 per als que posseeixen el títol de Tècnic)

Metodologia

Classes presencials per tenir companys i compartir.

Pràctiques

Oferim pràctiques en les millors empreses de cada sector.

Perspectives laborals

Promotor d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones Promotor per a la igualtat efectiva de dones i homes Tècnic de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

Promocions

Ajuts i subvencions exclusives per als nostres alumnes.

Borsa de treball

Disposem de borsa de treball nacional i internacional.

Professorat

Professors titulats.
Curs preparatori per obtenir el títol de Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X