Técnic superior en secretariat

Cicle formatiu de grau superior
On-line
entre 500 € i 1000 €

Descripció

Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu, per adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó, les administracions educatives organitzen periòdicament proves per obtenir directament els títols de tècnic o de tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional. Les proves es fan per a cada crèdit (assignatura / matèria) del cicle formatiu.

En CEASFOR et preparem cadascuna d'aquestes matèries perquè obtinguis el títol d'una manera ràpida i eficaç.

El curs de Tècnic Superior en Secretariat s'imparteix amb la modalitat online, pensada perquè puguis decidir on, quan i a quin ritme prefereixes estudiar. El suport per dur a terme aquest ensenyament és el Campus Virtual, una zona privada pels estudiants, una plataforma educativa que la nostra web posa a disposició dels alumnes per potenciar un acostament i que faci més àgil la relació entre el centre i l'alumne.
A més, el programa es basa en els següents eixos pedagògics:
Pla d'estudis totalment personalitzat a les necessitats de cada alumne i seguiment personalitzat durant tot el curs amb assessors pedagògics i professors experts en les matèries.
Avaluació contínua, que t'ajudarà a consolidar els diferents objectius ia detectar les mancances formatives per poder millorar-les.
Metodologia asíncrona i guiada: el tutor guiarà i orientarà als alumnes durant tota la seva formació adaptant les estratègies educatives en cada cas concret, respectant el ritme d'aprenentatge de cada alumne.
Comunicació interactiva amb el tutor a través del Campus Virtual i de les Aules de debat i discussió.
Resolució de tots els dubtes que puguin sorgir durant l'estudi en un termini màxim de 24 hores.
Proves i exàmens reals de convocatòries anteriors que garanteixen l'aplicabilitat dels coneixements apresos.

Temari

Gestió de la comunicació
Atenció al públic i protocol
Organització del Servei i dels Treballs de secretariat
Gestió de dades
Elaboració i presentació de documents i informació
Elements de Dret
Llengua estrangera, anglès
Segona llengua estrangera
Formació en Organització laboral

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que, sense tenir una titulació oficial de Formació Professional en Secretariat, i treballin o no en aquest sector professional, desitgin o necessitin per motius de treball, aconseguir el títol oficial.

Requisits

Tenir 18 anys. En el cas de presentar-se a les proves oficials que convoquen les Administracions Públiques, s'hauran de complir els següents requisits: Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d'Accés a Grau superior Tenir 20 anys, o 19 si estan en possessió d'un títol de tècnic / a, o complir-los durant l'any natural de celebració de la prova.

Metodologia

El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic: 1. El tutor online dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. 2. El tutor online planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir. 3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa. 4. El tutor online resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat. 5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Titulació acreditativa de CEASFOR

Perspectives laborals

Treballaràs en empreses de TOT tipus d'activitat i dimensió i en l'Administració pública com a: Secretari / ària. Tècnic adjunt a direcció i gerència. Tècnic adjunt al departament de finances, administració, màrqueting i comerç exterior. Tècnic adjunt al capdavant de congressos i convencions.
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X