TÈCNIC SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Sistema formatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures. Aquests estudis et capaciten per desenvolupar-amb les noves tecnologies i sistemes informàtics.

Temari

Configuració d'infraestructures de sistemes de telecomunicacions.
     Elements de sistemes de telecomunicacions.
     Sistemes informàtics i xarxes locals.
     Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
     Sistemes de producció audiovisual.
     Xarxes telemàtiques.
     Sistemes de radiocomunicacions.
     Sistemes integrats i llar digital.
     Gestió de projectes d'instal · lacions de telecomunicacions.
     Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
     Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics.
     Fonaments de programació.
     Formació i orientació laboral.
     Empresa i iniciativa emprenedora.
     Formació en centres de treball.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Perspectives laborals

ajudant de projectista en instal · lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis. especialista en instal · lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. cap d'obra en instal · lacions de telecomunicacions. tècnic o tècnica en supervisió, instal · lació, verificació i control d'equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual. tècnic o tècnica en supervisió, instal · lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió. tècnic o tècnica en supervisió, instal · lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió. tècnic o tècnica en supervisió, instal · lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics. tècnic o tècnica en supervisió, instal · lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços.
TÈCNIC SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICA
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X