Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (Cicle LOE)

Centre d'Estudis Catalunya

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per atendre a persones en situació de dependència, a l'àmbit domiciliari i institucional, per a mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de recolzament a la gestió doméstica. aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat, derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Vies d'accésTenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:    tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),

    tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,

    haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

    tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics o

    haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (Cicle LOE)

Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (Cicle LOE)