Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (Cicle LOE)

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per atendre a persones en situació de dependència, a l'àmbit domiciliari i institucional, per a mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de recolzament a la gestió doméstica. aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat, derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.
Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

    tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
    tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
    haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
    tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics o
    haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (Cicle LOE)
Centre d'Estudis Catalunya
Campus i seus: Centre d'Estudis Catalunya
Centre d'Estudis Catalunya
C/ Pelai, 42, 2ª planta 08001 Barcelona
Cursos més populars
X