ÈCNIC EN SERVEIS A RESTAURACIÓ. Aconsegueix el títol oficial

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1600 hores
Consulteu el preu

Descripció

Si estàs buscant un curs per fer un cicle formatiu des de casa i amb garanties per superar amb èxit les proves oficials, ja ho has trobat. Aquest curs de Campus Superior de Formació presenta el currículum oficial publicat al BOE.

Temari

MÒDUL Nº 1: OPERACIONS BÀSIQUES EN CAFETERIA
Recepció de matèries primeres. Preparació d'equips, estris i materials. Preparació de begudes calentes senzilles.
Preparació de batuts, sucs refrescos i aigües. Servei de begudes alcohòliques simples.
MÒDUL Nº 2: OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT
Preparació del material, equips i mobiliari. Preparació de la sala i muntatge de taules. Execució d'operacions
de suport en el servei d'aliments en sala. Execució d'operacions de suport en el servei de begudes en sala.
Execució d'operacions de postservei i tancament de les àrees de sala.
MÒDUL Nº 3: Servivios EN BAR-CAFETERIA
Atenció al client en bar-cafeteria. Servei de begudes alcohòliques (excepte vi). Elaboració de còctels i
combinacions amb alcohol. Elaboració de plats i aperitius propis del bar-cafeteria. Realització de la facturació
i el cobrament dels serveis.
MÒDUL Nº 4: SERVEIS EN RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS
Atenció al client en taula i esdeveniments especials. Servei d'elaboracions culinàries. Elaboració de plats a la vista
del client. Realització de trinxats, racionats i desespinats de productes i elaboracions culinàries.
MÒDUL Nº 5: EL VI I EL SEU SERVEI
Recepció de vins. Identificació de vins. Realització de cates senzilles. Definició de cartes senzilles de vins.
Servei de vins.
MÒDUL Nº 6: ofertes gastronòmiques
Organització de les empreses de restauració. Interpretació de les propietats dietètiques i nutricionals.
Determinació d'ofertes gastronòmiques càlcul dels costos globals de l'oferta.
MÒDUL Nº 7: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN RESTAURACIÓ
Informació al client. Venda de productes i serveis. Aplicació del protocol en restauració. Atenció de
reclamacions, queixes o suggeriments.
MÒDUL Nº 8: SEGURETAT i higiene en la manipulació d'aliments.
Neteja i desinfecció dels equips i instal·lacions. Manteniment de bones pràctiques higièniques. Aplicació de
bones pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments. Aplicació de sistemes d'autocontrol. Utilització de
recursos eficaçment. Recollida selectiva de residus.
MÒDUL Nº 9: ANGLÈS
Estructura gramatical. Les categories gramaticals. Temps verbals: conjugació. Particularitats i usos. Verbs
modals. Construccions especials. Gramàtica. Vocabulari i expressions específiques de restauració.
MÒDUL Nº 10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
La integració en el mercat laboral. Equips de treball i conflicte. Legislació i relació laboral. La suspensió i
l'extinció del contracte de treball. Regulació sindical: representació dels treballadors i conflictes laborals.
Seguretat i higiene en el treball.
MÒDUL Nº 11: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa. La funció
administrativa de l'empresa.

Destinataris

Aquest curs està especialment destinat a:
  • Les persones que, amb una formació sòlida, vulguin treballar en petites, mitjanes i grans empreses d'hostaleria i restauració, en l'elaboració i servei d'aliments i begudes.
  • Les persones que vulguin establir el seu propi negoci en empreses de restauració i bar.
  • Les persones que desenvolupin alguna de les activitats assenyalades més amunt, en establiments, nuclis, serveis o empreses en què es dugui a terme el servei de restauració i bar, com serveis de càtering, menjadors d'empresa, col·legis, esdeveniments, etc.

Requisits

Para poder realizar las pruebas libres de Técnico en Servicios en Restauración, de FP, los requisitos que debes cumplir son tener 18 años y estar graduado en ESO, o estar en posesión de una de las siguientes titulaciones: Título de Técnico, técnico auxiliar o equivalente. Haber superado 2º de BUP. Haber superado las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. Haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Ahora, con Campus Superior de Formación puedes obtener tu título de Grado Medio, preparándote para la prueba libre de obtención de este título, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la Nueva Formación Profesional.

Durada

Entre 6 i 24 mesos

Objectius

Amb aquest curs, l'alumne podrà adquirir les competències necessàries per a la preparació, presentació i servei d'aliments i begudes, així com realització de l'atenció al client en l'àmbit de la restauració, segons els protocols de qualitat establerts i actuant segons les normes de la millor pràctica professional, higiene, protecció ambiental i prevenció de riscos laborals. En conseqüència, estarà capacitat per a, entre altres funcions: Identificar les matèries primeres, caracteritzant les seves propietats i condicions de conservació, per recepcionar, emmagatzemar-les i distribuir-les. Seleccionar i determinar les variables de control de maquinària, estris i eines. Identificar les fases dels processos i operacions de preservei i servei. Reconèixer i identificar possibilitats de negoci analitzant el mercat i estudiant la viabilitat per a la generació del propi ocupació.

Perspectives laborals

Sortides professionals: els llocs de treball que el Tècnic en Serveis de Restauració pot exercir són els següents, sense que això suposi una relació exhaustiva: · Cap de Rang. · Cambrer de Bar-Cafeteria o restaurant. · Barman. · Ajudant de Sommelier. · Empleat d'economat d'unitats de producció i serveis d'aliments i begudes.
ÈCNIC EN SERVEIS A RESTAURACIÓ. Aconsegueix el títol oficial
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X