Curs preparatori per a la prova lliure de Tècnic Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Cicle formatiu de grau superior
Distància
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La gran demanda de tècnics superiors d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa es deu al fet que, actualment, moltes empreses necessiten una major infraestructura de recursos informàtics que respongui a les necessitats reals que comporta l'actual nivell tecnològic.
Aquest tècnic superior és el professional que s'encarrega de l'organització i administració ordinària de tots els recursos informàtics, tant a nivell de maquinari com de programari, garantint la funcionalitat, la integritat i seguretat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i sempre complint la reglamentació vigent. Exerceix la seva activitat en el Departament informàtic d'empreses que disposen de sistemes de gestió de dades, així com una infraestructura de xarxes. D'altra banda, ha d'estar atent als nous requeriments i necessitats, d'acord amb els canvis en el sistema productiu o de gestió de l'empresa, oa les necessitats dels usuaris, de manera que ha de dissenyar i proposar les noves estratègies en matèria de innovació tecnològica i optimització del sistema informàtic.
Finalment, aquest professional ha de trobar-se plenament preparat per a la presa de decisions, tant pel que fa a l'àmbit estricte del seu departament, com en la relació amb l'entorn organitzatiu, o en els casos d'urgència o emergència en què es precisin accions correctores, preventives o de salvaguarda d'una situació.
Campus Superior de Formació t'ofereix la possibilitat d'estudiar a distància el actualitzat curs de Tècnic Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, que et prepara per poder realitzar les proves lliures de FP.

Temari

 

Destinataris

Destinatarios:

 

 

Destinatarios:
Aquellas personas que deseen desarrollar su profesión en el área informática, de empresas de cualquier sector, como responsables de la configuración, administración y mantenimiento de sistemas informáticos.
Aquellas personas que deseen trabajar en empresas de servicios de comunicaciones e Internet.
Principales salidas profesionales:
- El Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red desarrolla sus funciones en empresas de distintos sectores económicos, dentro del departamento de informática o proceso de datos y del departamento técnico. También en empresas de servicios informáticos, en el área de servicios a las empresas.
- Con la titulación oficial se podrá trabajar como:
- Técnico en administración de sistemas informáticos.
- Responsable de informática.
- Técnico en servicios de mensajería electrónica y de Internet.
- Técnico en teleasistencia.
- Administrador de bases de datos.
- Personal de apoyo y soporte técnico.
- Técnico de redes.
- Técnico en entornos web.
- Técnico en servicios de comunicaciones.

Requisits

Per poder accedir a les proves lliures o a la titulació oficial, els requisits que has de complir són tenir 18 anys i estar graduat en ESO, o estar en possessió d'una de les següents titulacions:
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
• Títol de tècnic, tècnic auxiliar o equivalent.
• Haver superat 2n de BUP.
• Haver superat les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
• Haver superat les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Requisits tècnics:
• Disposar d'un programari editor de textos tipus Microsoft Office o similar.
• Tenir instal·lat Flash Player (descàrrega gratuïta).
• Tenir instal·lat Adobe Reader (descàrrega gratuïta).
• Disposar d'altaveus o cascos i micròfon.
• Utilitzar un dels següents navegadors gratuïts: Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.

Metodologia

La modalitat del curs és a distància. Els materials inclosos en el curs comprenen els continguts impresos de cada mòdul, que l'alumne rebrà per correu postal. L'alumne disposarà d'accés al campus virtual, amb el qual podrà comptar amb materials de suport, materials complementaris com poden ser vídeos, articles, referències bibliogràfiques, interactuar amb els teus companys o amb el professor. Correcció d'exàmens per part dels professors. Tutories telefòniques amb els docents. Ajuda per part del centre per a la inscripció de l'alumne a la convocatòria.

Durada

La durada del curs és de 2 anys, incloent tutories i actualitzacions.

Titulació obtinguda

L'alumne rebrà un diploma acreditatiu del curs.

Promocions

Facilitats de pagament en còmodes quotes personalitzades.
Possibilitat de pagament al comptat amb importants descomptes.
Curs preparatori per a la prova lliure de Tècnic Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X