Institut Central Formació

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística

Institut Central Formació

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

Amb aquest curs de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística et preparem perquè puguis presentar-te amb èxit a les Proves Lliures d'obtenció del títol oficial de Formació Professional.

Aquest és un Cicle Formatiu pertanyent a la branca de Serveis socioculturals i turístics. Estudiar FP Superior d'Animació Turística et permetrà realitzar tasques d'Organització, planificació i gestió d'empreses d'activitats de temps lliure i socioeducatives.

Estudiar FP d'Animació Sociocultural i Turística et garanteix una ràpida inserció laboral en el sector que és el principal motor de l'ocupació al nostre país.

Temari del curs

 • Primers auxilis.
 • Anglès.
 • Activitats d'oci i temps lliure.
 • Dinamització grupal.
 • Animació i gestió cultural.
 • Animació turística.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Desenvolupament comunitari.
 • Informació juvenil.
 • Intervenció socioeducativa amb joves.
 • Context de l'animació sociocultural.
 • Projecte d'animació sociocultural i turística.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Requisits


 • Tenir el títol de batxillerat

 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista

 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental

 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari

 • Haver superat el Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior

 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats, han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 20 anys l'any en què es realitza la prova o 19 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle a què volen accedirMetodologia

Classes Presencials en grups reduïts
Formació personalitzada

Perspectives laborals

Coordinador / a i director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
Coordinador / a i director de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de natura.
Animador / a sociocultural.
Dinamitzador / a comunitari.
Assessor / a per al sector associatiu.
Tècnic comunitari.
Tècnic/a de serveis culturals.
Informador juvenil.
Animador/a d'hotel.
Animador/a de vetllades i espectacles.
Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics.
Cap/a de departament en animació turística.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística

També et recomanem aquests cursos

Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística