Curs de Tècnic Veterinari (presencial Barcelona)

Campus Superior de Formación

Descripció

La pràctica professional a la clínica veterinària i altres establiments ha portat a la necessitat d'exigir , a partir de la figura de l'Auxiliar de Clínica Veterinària , la presència d'un perfil professional amb més i més profunds coneixements sobre Clínica Veterinària , així com més dotat de recursos per col · laborar d'una manera més estreta amb el veterinari , creant la figura del tècnic veterinari .


Ara pots fer una veritable carrera d'especialització professional en l'àmbit veterinari , realitzant , en un sol curs , els dos nivells corresponents a Auxiliar de Clínica Veterinària i Ajudant Tècnic Veterinari .

Objectius :
Assolir els coneixements necessaris per obtenir una destacada especialització en matèries com , per exemple , la cria , l'obstetrícia i la genètica , les tècniques d'infermeria o la col · laboració amb el veterinari en l'àrea quirúrgica , sent el professional de suport en aquestes àrees .

metodologia :
Evidentment , es tracta d'un curs presencial , la base metodològica part dels ensenyaments i explicacions a l'aula sobre cadascuna de les matèries .

El material del curs ( carpetes ) serveix com a element de suport i seguiment de l'assignatura . Es faran presentacions en PowerPoint .

Campus Superior disposa d'un privilegiat entorn d'estudi : el Campus Virtual . L'alumne pot realitzar activitats d'aprenentatge i contactar amb els seus companys de curs i el seu tutor , a través dels fòrums , xats , missatgeria instantània i altres opcions de comunicació .

Periòdicament , es realitzaran exàmens d'avaluació per saber quin és el progrés real i conèixer el nivell que està assolint .

Temari

El curs de Tècnic Veterinari comprèn dos nivells .

PRIMER NIVELL

Mòdul n º 1: Descripció anatòmica

    Anatomia i fisiologia ( biologia molecular , fisiologia molecular , histologia , anatomia interna, els sentits , etc . ) .
    Immunologia ( immunitat innata i immunitat adquirida ) .
    El sistema endocrí .
    Microbiologia ( bacteris , virus i fongs ) .
    Parasitologia ( endoparàsits i ectoparàsits ) .


Mòdul n º 2: Patologia veterinària i primers auxilis

    Epidemiologia i zoonosis ( epidemiologia i zoonosis ) .
    Principals malalties infeccioses ( complex respiratori caní , complex respiratori felí , borm , hepatitis , leptospirosi , malalties infeccioses , otitis , pioderma , Ehrlichiosis canina , malaltia de Lyme , parvovirosi , leucèmia felina , etc . ) .
    Etologia clínica ( relació de l'etologia amb la clínica veterinària , mecanismes de control , origen de la conducta , conducta alimentària , comportament social i agressivitat , conducta d'eliminació , conducta reproductora , grooming , problemes de conducta , etc . ) .
    Animals exòtics i salvatges ( consells abans de l'adquisició , mamífers , aus i rèptils ) .
    Primers auxilis ( traumatismes , ferides , exposicions a agents externs , cossos estranys , intoxicacions , urgències neurològiques , etc . ) .


Mòdul n º 3: Maneig d'animals de companyia

    Nutrició ( nutrients , aliments per a petits animals , alimentació i cures del gos , alimentació i cures del gat ) .
    Control i maneig ( transport , com pujar un gos a la taula d'exploració , animals agressius en la consulta , control de l'animal per a diferents procediments , immobilització , etc . ) .
    Cures de l'animal hospitalitzat ( paràmetres de normalitat , alteracions dels valors normals , cura general del pacient , tècniques d'infermeria, etc . ) .
    Allotjaments ( cura dels animals , quarantena i aïllament , higiene , etc . ) .
    Educació ( entrenament per als cadells , entrenament per als gats , obediència per cadells ) .
    Ètica ( entorn laboral per l'auxiliar veterinari , ètica , legislació bàsica , etc . ) .
    Comunicació ( comunicació , mort del pacient i la recepció del centre ) .

Apèndix : Etnologia ( races de gossos i gats ) .

SEGON NIVELL

Mòdul n º 1 La cria de gossos i gats

    Genètica ( cromosoma , gen , cicle cel · lular , genètica mendeliana , etc . ) .
    Cria ( inbreeding , línia breeding , outbreeding , malformacions , etc . ) .
    Infermeria obstètrica ( la femella , el mascle , la munta , la reproducció assistida , el control de la reproducció , li gestació , el part , distòcies , etc . ) .
    Cures postpart (cura i maneig del nounat , examen , cures especials , alteracions del peripart , etc . )

Mòdul n º 2 Tècniques d'infermeria i diagnòstic

    Infermeria general ( alimentació assistida , regurgitació i vòmit , restrenyiment , obtenció de mostres d'orina , geriatria , etc . ) .
    Infermeria mèdica ( contagis , malalties infeccioses i altres malalties freqüents ) .
    Diagnòstic laboratorial ( presa de mostres , enviament de mostres , processament de mostres , etc . ) .
    Diagnòstic per imatge ( radiologia , ecografia , fibroendoscòpia , artroscòpia , etc . ) .

Mòdul n º 3 Cirurgia

    Introducció a la farmacologia ( classificació dels fàrmacs , farmacocinètica , dosificació dels medicaments, etc . ) .
    Anestèsia i analgèsia ( anestèsia , analgèsia i urgències ) .
    Infermeria quirúrgica ( lèxic , ferides , cicatrització , cures de la ferida quirúrgica , complicacions de les ferides quirúrgiques , inflamació , hipotèrmia , traumatologia , xoc , etc . ) .
    Manteniment de l'equip quirúrgic ( instrumental quirúrgic , aparells electrònics , àrea quirúrgica , tècnica asèptica , esterilització , etc . ) .
    Fluidoteràpia ( definicions , l'equilibri hídric , necessitats hídriques , balanç àcid -base , infusió , etc . ) .

Mòdul n º 4 Deontologia i veterinària legal

    Bioètica i deontologia ( evolució de l'exercici de la veterinària , deontologia , ètica i moral , bioètica , les escoles de veterinaris , associacions professionals, etc . ) .
    Codis d'ètica i legislació relativa al benestar animal ( veterinària legal , història , CITES , protecció contra els maltractaments als animals , gossos potencialment perillosos , experimentació animal , animals de producció , espectacles , etc . ) .

* De manera optativa , el curs es pot complementar amb 100 hores de pràctiques incloses .

Destinataris

Aquest curs està dirigit a:

     Aquelles persones sensibilitzades amb l'atenció als animals i que vulguin fer d'això una professió en un àmbit en alça, dinàmic i amb gran projecció laboral.
     Aquelles persones que vulguin exercir la seva activitat en clíniques i hospitals veterinaris, residències, zoològics, centres d'ensinistrament o qualsevol altre nucli zoològic, com, per exemple, botigues d'animals.
     Aquelles persones l'activitat laboral es trobi relacionada amb els animals o les seves atencions i atenció.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs de Tècnic Veterinari (presencial Barcelona)
També et recomanem aquests cursos
X