Tècnic veterinàri, doble titulació. pràctiques incloses (distància)

Curs
Distància
450 hores
Consulteu el preu

Descripció

La pràctica professional a la clínica veterinària i altres establiments ha portat a la necessitat d'exigir, a partir de la figura de l'Auxiliar de Clínica Veterinària, la presència d'un perfil professional amb majors i més profunds coneixements sobre Clínica Veterinària, així com més dotat de recursos per col·laborar d'una forma més estreta amb el veterinari, creant la figura del Tècnic veterinari.

Ara pots fer una veritable carrera d'especialització professional en l'àmbit veterinari, realitzant, en un sol curs, els dos nivells corresponents a auxiliar de clínica veterinària i Ajudant Tècnic Veterinari.

Temari

El curs de Tècnic Veterinari comprèn dos nivells.

Primer nivell

Mòdul nº 1: Descripció anatòmica
 • Anatomia i fisiologia (biologia molecular, fisiologia molecular, histologia, anatomia interna, els sentits, etc.).
 • Immunologia (immunitat innata i immunitat adquirida).
 • El sistema endocrí.
 • Microbiologia (bacteris, virus i fongs).
 • Parasitologia (endoparàsits i ectoparàsits).
Mòdul nº 2: Patologia veterinària i primers auxilis
 • Epidemiologia i zoonosis (epidemiologia i zoonosis).
 • Principals malalties infeccioses (complex respiratori caní, complex respiratori felí, borm, hepatitis, leptospirosi, malalties infeccioses, otitis, pioderma, Ehrlichiosis canina, malaltia de Lyme, parvovirosi, leucèmia felina, etc.).
 • Etologia clínica (relació de l'etologia amb la clínica veterinària, mecanismes de control, origen de la conducta, conducta alimentària, comportament social i agressivitat, conducta d'eliminació, conducta reproductora, grooming, problemes de conducta, etc.).
 • Animals exòtics i salvatges (consells abans de l'adquisició, mamífers, aus i rèptils).
 • Primers auxilis (traumatismes, ferides, exposicions a agents externs, cossos estranys, intoxicacions, urgències neurològiques, etc.).
Mòdul nº 3: Maneig d'animals de companyia
 • Nutrició (nutrients, aliments per a petits animals, alimentació i cures del gos, alimentació i cures del gat).
 • Control i maneig (transport, com pujar un gos a la taula d'exploració, animals agressius en la consulta, control de l'animal per a diferents procediments, immobilització, etc.).
 • Cures de l'animal hospitalitzat (paràmetres de normalitat, alteracions dels valors normals, cura general del pacient, tècniques d'infermeria, etc.).
 • Allotjaments (cura dels animals, quarantena i aïllament, higiene, etc.).
 • Educació (entrenament per als cadells, entrenament per als gats, obediència per cadells).
 • Ètica (entorn laboral per a l'auxiliar veterinari, ètica, legislació bàsica, etc.).
 • Comunicació (comunicació, mort del pacient i la recepció del centre).
 • Apèndix: Etnologia (races de gossos i gats).
Segon nivell

Mòdul nº 1 La cria de gossos i gats
 • Genètica (cromosoma, gen, cicle cel·lular, genètica mendeliana, etc.).
 • Cria (inbreeding, línia breeding, outbreeding, malformacions, etc.).
 • Infermeria obstètrica (la femella, el mascle, la munta, la reproducció assistida, el control de la reproducció, li gestació, el part, distòcies, etc.).
 • Cures postpart (cura i maneig del nounat, examen, cures especials, alteracions del periparto, etc.).
Mòdul nº 2 Tècniques d'infermeria i diagnòstic
 • Infermeria general (alimentació assistida, regurgitació i vòmit, restrenyiment, obtenció de mostres d'orina, geriatria, etc.).
 • Infermeria mèdica (contagis, malalties infeccioses i altres malalties freqüents).
 • Diagnòstic laboratorial (presa de mostres, enviament de mostres, processament de mostres, etc.).
 • Diagnòstic per imatge (radiologia, ecografia, fibroendoscòpia, artroscòpia, etc.).
Mòdul nº 3 Cirurgia
 • Introducció a la farmacologia (classificació dels fàrmacs, farmacocinètica, dosificació dels medicaments, etc.).
 • Anestèsia i analgèsia (anestèsia, analgèsia i urgències).
 • Infermeria quirúrgica (lèxic, ferides, cicatrització, cures de la ferida quirúrgica, complicacions de les ferides quirúrgiques, inflamació, hipotèrmia, traumatologia, xoc, etc.).
 • Manteniment de l'equip quirúrgic (instrumental quirúrgic, aparells electrònics, àrea quirúrgica, tècnica asèptica, esterilització, etc.).
 • Fluidoteràpia (definicions, l'equilibri hídric, necessitats hídriques, balanç àcid-base, infusió, etc.).
Mòdul nº 4 Deontologia i veterinària legal
 • Bioètica i deontologia (evolució de l'exercici de la veterinària, deontologia, ètica i moral, bioètica, els col·legis de veterinaris, associacions professionals, etc.).
 • Codis d'ètica i legislació relativa al benestar animal (veterinària legal, història, CITES, protecció contra els maltractaments als animals, gossos potencialment perillosos, experimentació animal, animals de producció, espectacles, etc.).

Destinataris

 • Aquelles persones sensibilitzades amb l'atenció als animals i que vulguin fer d'això una professió en un àmbit en alça, dinàmic i amb gran projecció laboral.
 • Aquelles persones que vulguin exercir la seva activitat en clíniques i hospitals veterinaris, residències, zoològics, centres d'ensinistrament o qualsevol altre nucli zoològic, com, per exemple, botigues d'animals.
 • Aquelles persones l'activitat laboral es trobi relacionada amb els animals o les seves atencions i atenció.

Metodologia

Els cursos s'estructuren en blocs temàtics i cada un, al seu torn, es divideix en Unitats Didàctiques o contingut teoricopràctic del curs. En cada unitat didàctica s'inclou una Prova d'autoavaluació, les solucions s'inclouen en el temari, perquè l'alumne comprovi el seu procés d'aprenentatge. Al final de cada Bloc Temàtic es troba la Prova d'Examen, que l'alumne ha d'enviar a Campus Superior de Formació per a la seva correcció.

Durada

Curs a distància, possibilitat de fer-ho fins a 2 anys.

Objectius

Assolir els coneixements necessaris per obtenir una destacada especialització en matèries com, per exemple, la cria, l'obstetrícia i la genètica, les tècniques d'infermeria o la col·laboració amb el veterinari a l'àrea quirúrgica; sent el professional de suport en aquestes àrees.

Titulació obtinguda

En acabar els estudis, l'alumne que supera satisfactòriament el curs obtindrà, de Campus Superior de Formació, el diploma de "TÈCNIC VETERINARI".

Perspectives laborals

El constant creixement d'aquest sector comporta una cada vegada major aparició de perfils i establiments especialitzats. Per això, tant el desenvolupament professional en forma d'autoocupació, com l'assistència clínica i quirúrgica del veterinari es mostren com les sortides professionals més directes. Igualment, la necessitat de comptar amb persones capaces d'assumir responsabilitats en la planificació, cura i atenció veterinaris, la higiene o la cria d'animals, fan del tècnic veterinari el professional ideal. Aquest perfil és també indispensable en aquells àmbits en els quals és necessari comptar amb coneixements veterinaris per a la comercialització de productes relacionats amb els animals i la seva alimentació, i amb la clínica veterinària.

Preu

Consulteu el preu
Dues titulacions, auxiliar i ajudant tècnic. La pràctica professional a la clínica veterinària i altres establiments ha portat a la necessitat d'exigir, a partir de la figura de l'Auxiliar de Clínica Veterinària, la presència d'un perfil professió
Tècnic veterinàri, doble titulació. pràctiques incloses (distància)
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X