Teoria del canvi i avaluació de l'impacte

Descripció

El curs fa una breu panoràmica de les diferents metodologies existents per a l'avaluació de l'impacte en l'àmbit de l'acció social i de les organitzacions sense ànim de lucre. Més concretament profunditza en la perspectiva de l'outcome measurement, i planteja de manera bàsica i pràctica com implementar una teoria del canvi sobre un programa o organització per a després recollir i processar informació que permeti mesurar l'impacte.

Temari

  • Introducció
  • Fonaments metodològics i perspectives d'avaluació
  • Teoria del canvi per a l'avaluació de l'impacte
  • Bases instrumentals i metodologies per a la recollida d'informació i el seu processament
  • Presentació de resultats

Destinataris

Tècnics i professionals d'entitats o altres institucions que vulguin mesurar l'impacte dels programes que gestionen, així com responsables d'organitzacions que vulguin introduir-se en el món de l'avaluació i comprendre quin és el sentit estratègic per a l'organització i quins són els models que més s'ajusten a les seves necessitats.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d'exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.

Durada

7, 14, 21, 28 d'abril i 5 de maig de 2016.

Objectius

- Conèixer les diferents perspectives d'avaluació de l'impacte existent i saber identificar quina és preferible per al programa o entitat en qüestió.
- Conèixer quines són les principals variables que determinen com ha de ser una avaluació i quin és el marc teòric per a fer el disseny d'una avaluació.
- Saber sintetitzar de manera bàsica l'activitat d'una organització o programa d'acord amb la metodologia de la Teoria del Canvi
- Conèixer els instruments més bàsics per a la recollida d'informació i el seu processament.

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Professorat

Joan Cuevas Expósito Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB. Treballa com a coordinador de continguts de xarxanet.org (Portal de l´associacionisme i el voluntariat de Catalunya). És consultor del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, on desenvolupa diversos projectes relacionats amb les polítiques socials, la millora de la gestió de les entitats i la comunicació associativa.

Lloc on s'imparteix el curs

Formació,Consultoria i Estudis Carolines, 10 08012 Barcelona
Teoria del canvi i avaluació de l'impacte
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X