Teoria i habilitats musicals

Aules Arts Escèniques

Descripció

Etapa preliminar (a partir de 4 anys)

Mitjançant activitats lúdiques basades en la interacció amb els companys, els alumnes aprendran a descodificar i a codificar seqüències rítmiques i fragments de melodies sense tenir mai la sensació que s'estan aproximant a la música de manera acadèmica, sinó a través del joc. També aprendran a anomenar i reconèixer instruments musicals que componen l'orquestra.

. INICIACIÓ A LA MÚSICA (4/5 anys)

. PREPARATORI 1 (6 anys)

. PREPARATORI 2 (7 anys)

Per Graus (a partir de 8 anys)

Oferim a l'alumne un ampli coneixement de la teoria musical aplicada a les necessitats que com a intèrpret d'un instrument necessita per a descodificar i analitzar la música impresa, és a dir, la partitura. D'altra banda, pretenem atorgar –li una formació exhaustiva de l'educació de l'oïda, mitjançant activitats pràctiques i sensorials relacionades amb el ritme, l'estudi detallat dels intervals, la descodificació de fragments musicals impresos o la codificació en el paper de frases musicals mitjançant audicions.

L'escola recomana fer aquestes assignatures en les classes col·lectives que s'ofereixen. Si per algun motiu fos impossible incorporar-se en aquests grups i s'hagués de fer en classes particulars, la durada de les mateixes ha de ser, setmanalment: INICIACIÓ/PREPARATORI/GRAUS 1 i 2: mitja hora. GRAUS 3 i 4: tres quarts d'hora. GRAUS 5 i 6: una hora.

L'alumne pot acreditar un GRAU per inscriure's al següent:

1. Aprovant el curs anterior a AULES, amb examen intern o d'ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music).

2. Presentant el certificat d'ABRSM.

3. Realitzant una prova de nivell a AULES (demanar dia i hora a secretaria)

 
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Teoria i habilitats musicals
També et recomanem aquests cursos
X