Curs d'Testing d'Aplicacions JavaScript amb Jasmine.js

Curs
Presencial
16 hores
entre 250 € i 500 €

Descripció

Aquest curs aborda els principis de Test Driven Development utilitzant JavaScript
 

Temari

1 - Introducció
Configurant Jasmine.js
TDD vs BDD
Creant la nostra primera especificació
El concepte de matches
Setup i TearDown
toEqual, Tobe, toMatch
Test i Asislamiento
agrupant Test
El concepte de Suite
2 - Jasmine i Matchers
toContain i toMatch
toBeLessThan i toBeGreaterTahn
Matchers i excepcions
CustomMatchers
Jasmine Spys
El concepte de Test Double
3 - Jasmine Spys
Tipus de Spys
toHaveBeenCalled i toHaveBeenCalledWith
CallThroughts
Maneig de retorns
fake Objects
stubs
Calls i les seves opcions
4 - Jasmine i Vistes
DOM i jQuery
JQuery Matchers
toContainElement, toHaveAttribute etc
Matchers avançats
5 - Testing d'operacions Asíncrones
js
Asynchronous specs
Jasmi i fake XMLHttpRequest
Stubs i programació asíncrona
promeses
6 - Eines de Cobertura
karma
Istanbul

Destinataris

Directors d'informàtica, Responsables de desenvolupament de programari, Caps de projecte, Analistes, desenvolupadors, responsables de proves, en general, qualsevol persona que per les seves necessitats professionals hagi de conèixer el funcionament d'aquesta tecnologia de testing
 

Requisits

Coneixements de JavaScript
 

Metodologia

Curs presencial, actiu i participatiu. El docent introduirà els continguts fent ús del mètode demostratiu, els participants assimilaran els coneixements mitjançant les pràctiques d'aplicació real.

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar aquest curs els alumnes podran:
Desenvolupar aplicacions aplicant BDD utilitzant Jasmine Framework
Utilitzar les funcions de Jasmine
Fer Testing d'operacions asíncrones
Treballar amb Jasmine Spys

Preu

entre 250 € i 500 €
A consultar
Curs d'Testing d'Aplicacions JavaScript amb Jasmine.js
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X