Títol de Capacitació Professional Transport de Viatgers

Curs
Distància
650 €

Descripció

Aquest títol s'obté per poder exercir les activitats de transport i complementàries, de la mateixa.
Aquesta dirigit a professionals del transport o persones que iniciïn aquesta nova activitat.
Agències de viatges, serveis discrecionals etc.
Aquest títol està regulat per la llei, 16/1987 d'ordenació de transport terrestre, art.42/43.
RD.1211/1990. Reglament d'ordenació de transport terrestre.Art.33, 34,39.
Un cop aprovat l'examen, s'obté el títol, en l'administració corresponent.
Aquesta titulació és oficial.

metodologia:
Aquest curs es realitza a distància.
S'envia material per a la preparació i se li assigna un tutor personal, a cada alumne.
Ens encarreguem de la tramitació, administrativa dels exàmens.
Aquests exàmens es realitzen en cada comunitat autònoma, almenys en una província,
N'hi ha un dos exàmens a l'any depenent de la comunitat autònoma

Temari

Examen.
Primera part: 100 preguntes tipus test, (4 respostes alternatives.)
Segona part: 6 supòsits pràctics.

Requisits

Requisits per accedir: No hi ha cap requisit previ.
Campus i seus: Estudios Cicerón
Estudios Cicerón
(Barcelona)
Cursos més populars
X