Descripció

Títol d'Expert Universitari en Psicologia Coaching.

Temari del curs

Mòdul 1. Comunitat d'aprenentatge (2 ECTS)

1. Constitució del grup de participants com una xarxa de suport mutu i d'aprenentatge. Treball sobre les seves expectatives i la seva disposició a realitzar professionalment una tasca d'acompanyament. Significats de fer de coach.

Mòdul 2. Escoles filosòfiques i psicològiques, consciència de sí mateix i de l'altre (5 ECTS)

1. Escoles filosòfiques i escoles psicològiques.
Aportació de les escoles de pensament a la comprensió del significat i la utilitat de la relació, l'acompanyament i l'ajuda.
Un cop presentades les diferents escoles, es faran petits grups per que cada un esculli una de les escoles de pensament i desenvolupin la seva aplicabilitat per a la propera sessió.

2. Consciència de si mateix:

 • Dimensions del jo, comprensió del jo i de la identitat.
 • Exposició de les dimensions del jo acompanyant als participants en una exploració de la dimensió més profunda de la persona.
 • Comprendre com construïm la nostra identitat. 
 • Camins per a entendre els mecanismes de construcció de la identitat en les persones que acompanyem en un procés de coaching. 
 • Història de vida.
 • Definir i Descobrir, dues fases de la Indagació Apreciativa per a comprendre's i comprendre.
 • Somni i reptes
 • Obrir-nos a poder concretar els nostres reptes personals i professionals. 

3. Estil personal de relació:
Auto-valoració de l'estil personal de relació de cada participant. Un cop fet l'auto-diagnòstic declaren entre cinc i deu persones de valor del seu entorn familiar i professional . Abans del proper mòdul treballen amb un qüestionari on les persones de valor avaluen el seu estil, rebent una visió dels "altres" sobre com es relacionen de forma habitualment amb les persones i situacions.

4. Consciència de l'altre:

 • Xarxes relacionals.
 • Anàlisis dels resultats dels qüestionaris a les persones de valor sobre el estil personal de relació de cada participant. Definició de xarxa primària i xarxa secundària. 
 • Importància de les xarxes per aconseguir els reptes personals i professionals. Persones necessàries , distancia relacional i tipus de relació.
 • Practiques. 
 • Models mentals, visibilitat i invisibilitat, judicis i prejudicis
 • La construcció de creences, judicis i perjudicis en la relació de coach- coachee.
 • Disseny de propostes provocadores d'accions necessàries que faran que el somni i els anhels siguin una realitat per a cada un.

5. Competències Relacionals

 • Petició, oferiment i acord. Cada participant ja ha fet un auto-diagnòstic sobre l'estil en que utilitza relacionalment els tres actes del demanar, oferir y acordar. Treballarem la importància dels tres actes en les relacions professionals i personals. Presentació de tipologies relacionals.
 • Peticions, oferiments i compromisos en base a les propostes provocadores plantejades en el mòdul anterior. 
 • Competències relacionals. Escolta i reconeixement
 • Desenvolupament de competències d´escolta i reconeixement: dos accions relacionals bàsiques del coach.
 • Practiques.

Mòdul 3. Pràctica del coaching (4 ECTS)

1. Crear el marc de les sessions de coaching.

 • Establir l´espai de claredat i confiança per poder iniciar el procés de coaching amb solidesa i efectivitat. Anàlisis de la demanda , el contracte, els diners i els objectius.
 • Practiques.

2. Relació coach- coachee.

 • La transferència entre el coach i el coachee. Les pors del coach, l´escena temuda del coach. 
 • Mindfulness aplicat a l'acompanyament a les persones.
 • Practiques.

3. Preguntes poderoses.

 • Les preguntes son l´instrument del diàleg i la conversa entre coach i coachee. Plantejar preguntes que permetin pensar, i ampliar la comprensió del què passa i el què puc fer, és una competència fonamental. 
 • Practiques de construcció de preguntes poderoses.

4. Àmbits d'intervenció 

 • Life coaching
 • Educatiu.
 • Organitzacional.
 • Inter-visió en grup.

Mòdul 4. Coaching relacional i apreciatiu (4 ECTS)

1. Pràctica Coaching Relacional.
Tècniques i procediments de treball, que han anat apareixent durant tot el programa . Es un espai de síntesi i d'ordenar la pràctica professional des de la mirada relacional.

2. Pràctica Coaching Apreciatiu.
Tècniques i procediments de treball, que han anat apareixent durant tot el programa . Es un espai de síntesis i d'ordenar la pràctica professional des de la mirada apreciativa.

3. Presentació de treballs.
Tècniques i procediments de treball, que han anat apareixent durant tot el programa . Es un espai de síntesis i d'ordenar la pràctica professional des de la mirada apreciativa.

Veure més

Destinataris

Llicenciats i graduats en Psicologia, Psiquiatria i Ciències de la Salut. Persones que acreditin experiència en la gestió de grups i acompanyament a persones.

Durada

1 any

Objetius

Oferir les diferents cosmo-visions en les que es fonamenta l'acompanyament a les persones i les aportacions de la psicologia.
Comprendre les peculiaritats i practica del coaching.
Aplicar els models del coaching relacional i del coaching apreciatiu.
Crear una comunitat d'aprenentatge on els participants puguin créixer i enriquir-se mútuament.
Desenvolupar competències relacionals per facilitar el desenvolupament de les persones.
Incorporar tècniques i procediments per indagar i plantejar preguntes que faciliten comprendre i obrir noves possibilitats d'actuació.

Preu

2.100 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol d'Expert Universitari en Psicologia Coaching

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Títol d'Expert Universitari en Psicologia Coaching